Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Phương Pháp Lập Trình06248vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Xuân HươngB201Lý thuyết2144Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Bùi Công Duy1912101002CT2301C
6.45%
93.55%
2Không phépabsent
2Bùi Đức Duy1912101004CT2301C
80.65%
19.349999999999994%
2Không phépabsent
3Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
3.23%
96.77%
2Không phépabsent
4Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
6.45%
93.55%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

6.2.Chiến lược " quay lui " (thử và sửa sai)


Lịch trình kế hoạch