Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Gv Han Quoc2472000116Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25-26HNghe Tiếng Hàn21030
2NA25-26HNói Tiếng Hàn21030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
207h00 17/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
307h00 23/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
407h00 24/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
507h00 30/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
607h00 31/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
707h00 20/02/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
807h00 21/02/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
907h00 27/02/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1007h00 28/02/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1107h00 05/03/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1207h00 06/03/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1307h00 02/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1408h55 05/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1507h00 09/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1608h55 12/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1707h00 16/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1808h55 19/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
1907h00 23/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
2008h55 26/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
2107h00 30/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
2208h55 03/05/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
2307h00 07/05/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận
2408h55 10/05/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han QuocĐược chấp nhận