Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT21An Toàn Bảo Mật Thông Tin Ngô Trường Giang04727vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hữu Duẩn1712111003CT2101C
0%
100.0%
0000
2Lưu Thế Dũng1512101007CT2001C
8.33%
91.67%
40000
3Trần Hải Đăng1712101001CT2101C
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Trung Đức1712101003CT2101M
0%
100.0%
0000
5Đỗ Thế Hiệp1712111001CT2101C
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Thành Long1712111008CT2101C
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Văn Lợi1712111007CT2101C
0%
100.0%
0000
8Liêu Vương Phúc Minh1712101002CT2101M
9.09%
90.91%
30000
9Hoàng Phan Thành Nam1712101007CT2101M
0%
100.0%
0000
10Trần Minh Quang1712112002CT2101C
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Quang Quốc1712101005CT2101M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 04/03/2020C1043CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangGIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ
1.1. Khái niệm
1.2. Cơ sở lý thuyết
1.2.1. Số nguyên
208h55 08/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang 1.2.2. Đồng dư.
1.2.3. Các vấn đề liên quan
308h55 15/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 2: HỆ MẬT MÃ KHÓA ĐỐI XỨNG
2.1. Hệ mật mã cổ điển
2.1.1. Mã Dịch chuyển
2.1.2. Mã Hoán vị
2.1.3. Mã Thay thế
Trần Hải Đăng (3t, false)
408h55 22/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang 2.1.4. Mã APPHIN
2.1.5. Mã Vigenere
2.1.6. Mã HILL
508h55 06/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành hệ mật mã đối xứng
607h00 13/05/2020A1022CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành hệ mật mã đối xứng
708h55 13/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang2.2. Mã hóa DES
807h00 20/05/2020A1022CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 3: HỆ MÃ KHÓA CÔNG KHAI
3.1. Khái niệm
3.2. Hệ mã khóa RSA
Lưu Thế Dũng (2t, false)
908h55 20/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành
Kiểm tra 1
1007h00 25/05/2020A1032CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang3.3. Hệ mã khóa ElGamal.
3.4. Hệ mã khóa DSS
Lưu Thế Dũng (2t, false)

Lịch trình dự kiến