Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thu Trang1912301005MT230111/10/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300
2DC23-MT23Toán Cao Cấp 2 Vũ Văn Ánh1200
3DL23-MT23Kỹ Năng Giao Tiếp Tạ Thu Thúy1100
4DL23-MT23Kỹ Năng Thuyết Trình Tạ Thu Thúy1100
5DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương31120
6MT23-QT23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4900
7MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương2800
8XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường4800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 02/03/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
307h00 03/03/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
408h55 04/03/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
507h00 05/03/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngLưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Trần Phương Nam (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trịnh Thị Thuận (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
609h50 05/03/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
708h55 06/03/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
807h00 06/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
908h55 06/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
1007h00 07/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
1108h55 08/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 09/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
1309h50 09/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1408h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
1507h00 13/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
1608h55 13/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhTrần Ngọc Khang (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
1707h00 14/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1808h55 15/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1907h00 16/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
2009h50 16/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
2108h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Phạm Đức Tài (3t, false)
2207h00 20/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
2308h55 20/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
2407h00 21/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
2508h55 22/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2607h00 23/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Song Hai (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
2709h50 23/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
2808h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
2907h00 27/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
3008h55 27/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
3107h00 28/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3208h55 29/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3307h00 30/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
3409h50 30/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy ...
3508h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
3607h00 04/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
3708h55 04/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
3807h00 05/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3908h55 06/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4007h00 07/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
4109h50 07/05/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy ...
4208h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
4307h00 11/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
4408h55 11/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
4507h00 12/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4608h55 13/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4707h00 14/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
4809h50 14/05/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy ...
4908h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
5007h00 18/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
5108h55 18/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
5207h00 19/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5308h55 20/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5407h00 21/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
5509h50 21/05/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy ...
5608h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
5707h00 25/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
5808h55 25/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
5907h00 26/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6008h55 27/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6107h00 28/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6209h50 28/05/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy ...
6308h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
6407h00 01/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Tô Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
6508h55 01/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
6607h00 02/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Huệ (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6708h55 03/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6807h00 04/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6909h50 04/06/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy ...
7008h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
7107h00 08/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7208h55 08/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
7307h00 09/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7413h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
7508h55 10/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7607h00 11/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7713h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
7807h00 15/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7908h55 15/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
8007h00 16/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8113h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8208h55 17/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8307h00 18/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8413h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8507h00 22/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8608h55 22/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
8707h00 23/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8813h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8908h55 24/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9007h00 25/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9113h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9207h00 29/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9308h55 29/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
9407h00 30/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
9513h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9608h55 01/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9707h00 02/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9813h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9907h00 06/07/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
10008h55 06/07/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
10107h00 07/07/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10213h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10308h55 08/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10407h00 09/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
10513h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...