Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Trần Thị Hồng Nhung2371016007Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 421048
2NA25-26HViết Tiếng Hàn21030
3NA2701HTổng Hợp Tiếng Hàn 110060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 16/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
209h50 19/01/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
307h00 20/01/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
408h55 20/01/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
508h55 23/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
609h50 26/01/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
707h00 27/01/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
808h55 27/01/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
908h55 30/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1009h50 02/02/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1107h00 03/02/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1208h55 03/02/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1308h55 20/02/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1409h50 23/02/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1507h00 24/02/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1608h55 24/02/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1708h55 27/02/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1809h50 01/03/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
1907h00 02/03/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2008h55 02/03/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2108h55 05/03/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2209h50 08/03/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2307h00 09/03/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2408h55 09/03/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2508h55 02/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2607h00 03/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2713h55 03/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2809h50 05/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
2907h55 06/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3008h55 09/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3107h00 10/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3213h55 10/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3309h50 12/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3407h55 13/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3508h55 16/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3607h00 17/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3713h55 17/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3809h50 19/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
3907h55 20/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4008h55 23/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4107h00 24/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4213h55 24/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4309h50 26/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4407h55 27/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4508h55 30/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4607h00 01/05/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4713h55 01/05/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4809h50 03/05/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
4907h55 04/05/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
5008h55 07/05/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
5107h00 08/05/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
5213h55 08/05/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
5309h50 10/05/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận
5407h55 11/05/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng NhungĐược chấp nhận