Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC203Lý thuyết2219Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
2Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N
62.22%
37.78%
2Không phépabsent
3Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
4Nguyễn Mạnh Đại Cương2212402010QT2601N
15.56%
84.44%
2Không phépabsent
5Phạm Tiến Công2212402017QT2601N
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
6Hoàng Thị Phương Thảo2212402011QT2601N
15.56%
84.44%
2Không phépabsent
7Mai Huyền Trang2212402023QT2601N
15.56%
84.44%
2Không phépabsent
8Đỗ Hoàng Châu Uyên2212402006QT2601N
6.67%
93.33%
1Không phéplate
9Vũ Đức Long2212401009QT2601N
4.44%
95.56%
2Không phépabsent
10Vũ Duy Linh2212402003QT2601N
17.78%
82.22%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.3. Kiểm tra và giám sát dự báo…
ĐÁNH GIÁ 1
CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT
3.1. Một số vấn đề chung về hoạch định năng lực sản xuất

Lịch trình kế hoạch