Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26M-NHành Vi Người Tiêu Dùng03010vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị NgaB101Lý thuyết2355Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Thị Kiều Anh2212407022QT2601M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
2Vũ Như Huệ2212407024QT2601M
26.67%
73.33%
2Không phépabsent
3Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N
26.67%
73.33%
2Không phépabsent
4Phạm Duy Nam2212407021QT2601M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
5Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
6.67%
93.33%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.2. Các yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành vi NTD
2.3.Nhánh văn hoá và sự giao thoa văn hóa

Lịch trình kế hoạch