Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ04825vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị NgaB103Lý thuyết32518Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Đức Anh2312400066QT2702
39.58%
60.42%
3Không phépabsent
2Vũ Văn Chính2312400061QT2702
14.58%
85.42%
3Không phépabsent
3Nguyễn Ánh Dương2312101037QT2702
52.08%
47.92%
3Không phépabsent
4Nguyễn Thành Đạt2312400081QT2702
12.5%
87.5%
3Không phépabsent
5Trần Viết Giang2312400060QT2702
52.08%
47.92%
3Không phépabsent
6Phạm Thị Thu Hà2312400062QT2702
45.83%
54.17%
3Không phépabsent
7Trần Quang Hoàn2312400074QT2702
18.75%
81.25%
3Không phépabsent
8Phạm Vũ Trường Huy2312400049QT2702
43.75%
56.25%
3Không phépabsent
9Trần Quang Hùng2312400069QT2702
31.25%
68.75%
3Không phépabsent
10Trần Gia Lộc2312400080QT2702
37.5%
62.5%
3Không phépabsent
11Ngô Thành Lộc2312400045QT2702
52.08%
47.92%
3Không phépabsent
12Bùi Duy Mạnh2312400068QT2702
52.08%
47.92%
3Không phépabsent
13Vũ Đức Mạnh2312400087QT2702
22.92%
77.08%
3Không phépabsent
14Lê Hương Nhung2312400051QT2702
33.33%
66.67%
3Không phépabsent
15Đào Trọng Thiện2312400048QT2702
25.0%
75.0%
3Không phépabsent
16Nguyễn Thị Thuỳ2312400047QT2702
52.08%
47.92%
3Không phépabsent
17Ngô Anh Thư2312400058QT2702
31.25%
68.75%
3Không phépabsent
18Lê Trịnh Huyền Trang2312400052QT2702
39.58%
60.42%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
2.2. Thu ngân sách nhà nước
2.3. Chi NSNN. 2.4. Cân đối NSNN – BChi NSNN.

Lịch trình kế hoạch