Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA27A-HViết Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Thu Hương603030

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hà Anh2312700015NA2701A
0.0%
100.0%
04.02.06
2Nguyễn Minh Anh2312700019NA2701H
0.0%
100.0%
04.04.08
3Hoàng Thị Lan Anh2312700037NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
4Nguyễn Thị Mai Anh2312700021NA2701A
26.67%
73.33%
80.00.00
5Nguyễn Văn Quang Anh2312700010NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
6Lê Ngọc Ánh2312700041NA2701H
0.0%
100.0%
04.03.07
7Nguyễn Thị Diệu2312700032NA2701H
0.0%
100.0%
04.02.06
8Lê Vũ Phương Dung2312700022NA2701H
0.0%
100.0%
04.03.07
9Vũ Đoàn Thùy Dương2312700005NA2701H
0.0%
100.0%
04.03.07
10Phạm Ngân Hà2312700013NA2701H
0.0%
100.0%
04.03.07
11Đào Ngọc Thanh Lâm2312700014NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
12Phạm Thị Linh2312751002NA2701H
60.0%
40.0%
180.00.00
13Vũ Xuân Mai2312700006NA2701H
0.0%
100.0%
04.03.07
14Lê Hoàng Nhật Minh2312700043NA2701A
0.0%
100.0%
04.04.08
15Trần Thị Nguyệt Nga2312700018NA2701A
90.0%
10.0%
270.00.00
16Trịnh Huyền Ngọc2312700042NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
17Bùi Thị Như Ngọc2312700001NA2701H
60.0%
40.0%
180.00.00
18Nguyễn Yến Nhi2312700044NA2701A
0.0%
100.0%
04.02.06
19Nguyễn Yến Nhi2312700011NA2701A
0.0%
100.0%
04.02.06
20Phạm Đức Sơn2312700036NA2701A
50.0%
50.0%
150.00.00
21Nguyễn Đạt Thành2312751004NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
22Đoàn Diệu Thuý2312700047NA2701A
6.67%
93.33%
23.03.06
23Đỗ Thị Huyền Trang2312700017NA2701A
0.0%
100.0%
04.03.07
24Vũ Thị Bảo Yến2312700027NA2701H
6.67%
93.33%
23.03.06

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 15/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction
Unit 1: What is a paragraph?
Unit 2: Developing ideas for writing a paragraph
208h55 22/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Developing ideas for writing a paragraph ( cont.)Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
308h55 29/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sentencePhạm Thị Linh (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
408h55 19/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sentence ( cont.)
Unit 4: Supporting and concluding sentences
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
508h55 26/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Supporting and concluding sentences ( cont.)
Unit 5: Paragraph review
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
608h55 04/03/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1
Unit 6: Definition paragraphs
Phạm Thị Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
709h50 01/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Process Analysis Paragraphs Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
809h50 08/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Descriptive paragraphs.Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
909h50 15/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Opinion paragraphsPhạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Đoàn Diệu Thuý (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
1009h50 22/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9 (cont): Opinion paragraphs Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
1109h50 29/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Narrative paragraphsNguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Vũ Thị Bảo Yến (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
1209h50 06/05/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraphs in an essay: Putting it all together
Test 2
Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)

Lịch trình dự kiến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QL & CN HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 12…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 30……………………...

 

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: WRI32022 - NA27A-H

Học kỳ: II                                Năm học: 2023 – 2024

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 15/01/24

Đến 20/01/24

Introduction

Unit 1: What is a paragraph?

Unit 2: Developing ideas for writing a paragraph

3

 

Tuần II

Từ 22/01/24

Đến 27/01/24

Unit 2: Developing ideas for writing a paragraph ( cont.)

3

 

Tuần III

Từ 29/01/24

Đến 03/02/24

Unit 3: The topic sentence

3

 

Tuần IV

Từ 19/02/24

Đến 24/02/24

Unit 3: The topic sentence  ( cont.)

Unit 4: Supporting and concluding sentences

3

 

Tuần V

Từ 26/02/24

Đến 02/03/24

Unit 4: Supporting and concluding sentences ( cont.)

Unit 5: Paragraph review

3

 

Tuần VI

Từ 04/03/24

Đến 09/03/24

Test 1

Unit 6: Definition paragraphs

3

 

Tuần VII

Từ 01/04/24

Đến 06/04/24

 Unit 7: Process Analysis Paragraphs

 

2

 

Tuần VIII

Từ 08/04/24

Đến 13/04/24

Unit 8: Descriptive paragrahps.

 

2

 

Tuần IX

Từ 15/04/24

Đến 20/04/24

Unit 9: Opinion paragraphs

 

2

 

Tuần X

Từ 22/04/24

Đến 27/04/24

Unit 9 (cont): Opinion paragrahps

 

2

 

Tuần XI

Từ 29/04/24

Đến 04/05/24

Unit 10: Narrative paragraphs

 

2

 

Tuần XII

Từ 06/05/24

Đến 11/05/24

Unit 11: Paragraphs in an essay: Putting it all together

Test 2

2

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

                                                                     Hải Phòng, ngày 12  tháng 01 năm 2024

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                    GIẢNG VIÊN               

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                          Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………