Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Thị Nguyệt Nga2312700018NA2701A20/11/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2701ACơ Sở Văn Hóa Việt Nam1400
2NA2701ATin Học Đại Cương 21400
3NA2701ANghe Tiếng Anh 21400
4NA2701AGiáo Dục Quốc Phòng1400
5NA2701AĐọc Tiếng Anh 21400
6NA2701ANói Tiếng Anh 21400
7NA2701AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1400
8NA2701AViết Tiếng Anh 21400
9NA27Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng4800
10NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương48240
11NA27A-HNghe Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa24130
12NA27A-HTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy24210
13NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2 Bùi Thị Mai Anh24100
14NA27A-HViết Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Thu Hương24270
15NA27A-HNói Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa24150
16NA2701ATrung Văn Cơ Sở 1 Hồ Thị Thu Trang14550

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第一课: 语音(1) ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
208h55 15/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...
313h55 16/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...
407h00 17/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. Amazing Anima ...
509h50 17/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
613h55 17/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第一课: 2. 词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
707h00 18/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (1t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Nguyễn Đạt Thành (1t, )
813h55 18/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
907h00 19/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, true)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Phạm Đức Sơn (3t, true)
1007h00 22/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第一课: 3. 听力 + 阅读 + 练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1108h55 22/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Developing id ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
1213h55 23/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Trần Anh Thư (3t, false)
1307h00 24/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Travel and Ad ...
1409h50 24/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đạt Thành (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
1513h55 24/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第二课: 语音(1) ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1607h00 25/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Đoàn Diệu Thuý (3t, )
1713h55 25/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1807h00 26/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
1907h00 29/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第二课: 2. 词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2008h55 29/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Phạm Thị Linh (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
2113h55 30/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Lê Thị Thu Nguyệt (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
2207h00 31/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Into Space Un ...
2309h50 31/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
2413h55 31/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第二课: 3. 听力 + 阅读 + 练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2507h00 01/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2613h55 01/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2707h00 02/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
2807h00 19/02/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第三课: 语音 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2908h55 19/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
3013h55 20/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Trịnh Huyền Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
3107h00 21/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: City Life (co ...
3209h50 21/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Nguyễn Yến Nhi (1t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
3313h55 21/02/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第三课: 2. 词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
3407h00 22/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3513h55 22/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3607h00 23/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
3707h00 26/02/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第三课: 3. 听力 + 阅读 + 练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
3808h55 26/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Supporting an ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
3913h55 27/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Nguyễn Hà Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
4007h00 28/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhTest 1 Unit 7: When D ...
4109h50 28/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
4213h55 28/02/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第四课: 1. 语音 ...Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
4307h00 29/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (1t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
4413h55 29/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4507h00 01/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
4607h00 04/03/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第四课: 2. 词语 ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
Đoàn Diệu Thuý (2t, false)
4708h55 04/03/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1 Unit 6: Defini ...Phạm Thị Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
4813h55 05/03/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa tin ...Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Trần Thị Kiều Trinh (3t, false)
4907h00 06/03/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: When Dinosaur ...
5009h50 06/03/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (2t, )
Lê Ngọc Ánh (1t, )
Phạm Ngân Hà (2t, )
Đào Ngọc Thanh Lâm (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
5113h55 06/03/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第四课: 3. 听力 + 阅读 + 练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5207h00 07/03/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5313h55 07/03/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5407h00 08/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xê ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Vũ Xuân Mai (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t, false)
Vũ Thị Bảo Yến (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
5507h55 01/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第五课: 1. 语音 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5609h50 01/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Process Analy ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
5713h55 02/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3. Văn hóa tâm linh ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Quang Anh (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
5807h00 03/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Unusual Jobs ...
5908h55 03/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6013h55 03/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第五课: 2. 词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6107h00 04/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6213h55 04/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6307h00 05/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống k ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, true)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
6407h55 08/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第五课: 3. 听力 + 阅读 + 练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
6509h50 08/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Descriptive p ...Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
6615h50 08/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6713h55 09/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6807h00 10/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Uncovering t ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Đạt Thành (2t, false)
6908h55 10/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7013h55 10/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第六课: 1.词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7107h00 11/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Lan Anh (1t, )
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Thị Diệu (1t, )
Lê Vũ Phương Dung (1t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
7213h55 11/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7307h00 12/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8.Biểu đ ...Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
7407h55 15/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第六课: 2.语法+课文 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
7509h50 15/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Opinion parag ...Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Đoàn Diệu Thuý (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
7613h55 16/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.2. Tín ngưỡng ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Ngân Hà (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
7707h00 17/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Legends of t ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Đạt Thành (2t, false)
7808h55 17/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
7913h55 17/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第六课: 3.听力+阅读+练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Quang Anh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8007h00 18/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8113h55 18/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8207h00 19/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
8307h55 22/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang小测试 (1) ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
8409h50 22/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9 (cont): Opinio ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
8513h55 23/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.3. Tôn giáo - Phậ ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Thanh Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
8607h00 24/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: Vanished! ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Đạt Thành (2t, false)
8708h55 24/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8813h55 24/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第七课: 1.词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8907h00 25/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Thị Diệu (3t, )
Lê Vũ Phương Dung (3t, )
Phạm Ngân Hà (1t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
9009h50 25/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhTest 2 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Đạt Thành (2t, false)
9113h55 25/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9207h00 26/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
9307h55 29/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第七课: 2.语法+课文 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
9409h50 29/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Narrative pa ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Vũ Thị Bảo Yến (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
9513h55 30/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
9607h00 01/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
9708h55 01/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9813h55 01/05/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
9907h00 02/05/2024C1013NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10007h00 02/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10109h50 02/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhRevision ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Đạt Thành (2t, false)
10213h55 02/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10307h00 03/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
10407h55 06/05/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第七课: 3.听力+阅读+练习 ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Đoàn Diệu Thuý (2t, false)
Đỗ Thị Huyền Trang (1t, )
10509h50 06/05/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraphs i ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Linh (2t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, false)
10613h55 07/05/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương- Các tôn giáo khác ( ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
10707h00 08/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
10808h55 08/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10913h55 08/05/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第八课: 1.词语 ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11007h00 09/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11107h00 09/05/2024c1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11213h55 09/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11307h00 10/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
11407h55 13/05/2024c1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang第八课: 2.语法+课文 3.听力+阅读+ ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Đỗ Thị Huyền Trang (1t, )