Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Thị Thanh Hương1971022006Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn53745
2DL2601Tổ Chức Sự Kiện83048
3DL2601Tôn Giáo Học Đại Cương82436
4NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam482136

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 16/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...Đã hoàn thành
209h50 17/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn ...Đã hoàn thành
307h00 18/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Phần I: LÝ LUẬ ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
407h00 19/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương2.3.Lập chương trình ...Đã hoàn thành
509h50 19/01/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngPHẦN MỞ ĐẦU (2t) Khái ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
613h55 23/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Đã hoàn thành
709h50 24/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.2.Lập tiến độ chuẩn ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Đã hoàn thành
807h00 25/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Yếu tố cấu thành ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
907h00 26/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.7.Chuẩn bị hậu cần ...Nguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Thị Linh (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Trần Phương Minh (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
1009h50 26/01/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Nghiệp vụ l ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
1113h55 30/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Lê Ngọc Ánh (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Lê Thị Thu Nguyệt (3t)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
1209h50 31/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương5.5.Cung ứng dịch vụ ...Đã hoàn thành
1307h00 01/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.5. Diễn biến và tìn ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 02/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngChương 6: Tổ chức điề ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
1509h50 02/02/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Nghiệp vụ lễ tân ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
1613h55 20/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Trịnh Huyền Ngọc (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
1709h50 21/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngThực tế cách tổ chức ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Đã hoàn thành
1807h00 22/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.6. Đặc trưng tôn gi ...Nguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 23/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiao nhiệm vụ chuẩn b ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 23/02/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Thảo luậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
2113h55 27/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Nguyễn Hà Anh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 28/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Nguyễn Minh Chính (2t)
Đã hoàn thành
2307h00 29/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức 2.1.3. ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
2407h00 01/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
2509h50 01/03/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (1t) Bài tậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
2613h55 05/03/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa tin ...Nguyễn Thị Diệu (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Trần Thị Kiều Trinh (3t)
Đã hoàn thành
2709h50 06/03/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Đã hoàn thành
2807h00 07/03/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo 2.2.1. ...Đã hoàn thành
2907h00 08/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
3009h50 08/03/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (1t) Bài tậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 14/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 2 Nghiệp vụ nh ...Nguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đã hoàn thành
3207h55 15/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.1.1.Các kỹ thuật ...Nguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
Đã hoàn thành
3307h00 21/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.1.2. Bày bàn ăn T ...Nguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đã hoàn thành
3407h55 22/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.2.1.Nhận đặt bàn ...Nguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
Đã hoàn thành
3507h00 28/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.2.3.Đón khách Thự ...Nguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đã hoàn thành
3607h55 29/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.3.4.Phục vụ bữa ă ...Nguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
Lưu Văn Cường (4t)
Đã hoàn thành
3713h55 02/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Văn Quang Anh (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
3807h00 04/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương.2.4. Thực trạng đạo ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
3907h00 05/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4009h50 05/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 3: Nghiệp vụ b ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
4113h55 09/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4207h00 11/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.3.2.Tổ chức 2.3.3. ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 12/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4409h50 12/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2.2.Trải ga giường ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đã hoàn thành
4513h55 16/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4607h00 18/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương ...Được chấp nhận
4707h00 19/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4809h50 19/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngĐG3 : Nghiệp vụ buồng ...Được chấp nhận
4913h00 19/04/20243DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5013h55 23/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5107h00 25/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.4. Đi thực tế tại m ...Được chấp nhận
5207h00 26/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5309h50 26/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...Được chấp nhận
5413h55 30/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5507h00 02/05/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngBài đánh giá 2: 70% B ...Được chấp nhận
5607h00 03/05/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5709h50 03/05/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngMở, rót, nếm thử rượu ...Được chấp nhận
5813h55 07/05/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5907h00 09/05/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương ...Được chấp nhận
6007h00 10/05/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
6109h50 10/05/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngĐG4 : Nghiệp vụ bar ( ...Được chấp nhận