Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2601Tôn Giáo Học Đại Cương Vũ Thị Thanh Hương03630vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (100%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Chính2212405004DL2601
33.33%
66.67%
120.00
2Bùi Thị Linh2212405002DL2601
0.0%
100.0%
010.010
3Bùi Doãn Lợi2212405006DL2601
75.0%
25.0%
270.00
4Trần Phương Minh2212405005DL2601
0.0%
100.0%
010.010
5Nguyễn Quang Minh2212405008DL2601
0.0%
100.0%
010.010
6Vũ Thị Hoài Phương2212405001DL2601
0.0%
100.0%
010.010
7Trần Thị Thuỳ2212111026DL2601
0.0%
100.0%
010.010
8Nguyễn Thị Trang2212405007DL2601
75.0%
25.0%
270.00

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 18/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
1.1. Khái niệm tôn giáo
1.2. Diễn trình tôn giáo qua lịch sử nhân loại
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
207h00 25/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Yếu tố cấu thành một hình thức tôn giáo
1.4. Nhu cầu, vai trò và diễn biến tôn giáo trong đời sống
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
307h00 01/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.5. Diễn biến và tình hình đời sống tôn giáo VN qua lịch sửBùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
407h00 22/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.6. Đặc trưng tôn giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đánh giá 1: 30%
Bài trắc nghiệm
Phần II: CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI
2.1. Kitô giáo
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Kitô giáo
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
507h00 29/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức
2.1.3. Giáo lý
2.1.4.Thực trạng đạo Ki tô ở Việt Nam hiện nay
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
607h00 07/03/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo
2.2.2.Tổ chức
2.2.3. Giáo lý
707h00 04/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương.2.4. Thực trạng đạo Phật ở Việt Nam hiện nay.
2.3. Hồi giáo
2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Hồi giáo
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
807h00 11/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.3.2.Tổ chức
2.3.3. Giáo lý
2.3.4.Thực trạng đạo Hồi ở Việt Nam hiện nay
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
913h00 19/04/20243DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.4. Đi thực tế tại một cơ sở thờ tựBùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
1007h00 25/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngBài đánh giá 2: 70%
Báo cáo & Thuyết trình
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)

Lịch trình dự kiến