Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2601Tổ Chức Sự Kiện Vũ Thị Thanh Hương04830vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Chính2212405004DL2601
16.67%
83.33%
80000
2Bùi Thị Linh2212405002DL2601
6.25%
93.75%
30000
3Bùi Doãn Lợi2212405006DL2601
47.92%
52.08%
230000
4Trần Phương Minh2212405005DL2601
6.25%
93.75%
30000
5Nguyễn Quang Minh2212405008DL2601
6.25%
93.75%
30000
6Vũ Thị Hoài Phương2212405001DL2601
0%
100.0%
0000
7Trần Thị Thuỳ2212111026DL2601
6.25%
93.75%
30000
8Nguyễn Thị Trang2212405007DL2601
47.92%
52.08%
230000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 17/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn học
Chương 1. Tổng quan về hoạt động TCSK
1.1.Khái quát về hoạt động TCSK
1.2. Các loại hình sự kiện
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới TCSK
Chương 2: Hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện
2.1.Nghiên cứu các yếu tố có liên quan
2.2.Hình thành chủ đề sự kiện
207h00 19/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương2.3.Lập chương trình và kế hoạch tổng thể TCSK
2.4.Lập dự toán ngân sách TCSK
2.5.Đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư sự kiện
Chương 3: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
3.1.Khái quát về kế hoạch TCSK
3.2.Nội dung lập kế hoạch TCSK
Chương 4. Chuẩn bị TCSK
4.1.Thành lập ban TCSK


309h50 24/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.2.Lập tiến độ chuẩn bị TCSK
4.3.Chuẩn bị về thủ tục hành chính
4.4.Chuẩn bị các công việc có liên quan đến khách mời
4.5.Chuẩn bị địa điểm TCSK
4.6.Chuẩn bị về nhân lực TCSK

Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
407h00 26/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.7.Chuẩn bị hậu cần cho sự kiện
4.8.Dự tính và xử lý các sự cố trong sự kiện
4.9.Chuẩn bị các yếu tố khác cho sự kiện
4.10.Chuẩn bị các yếu tố trong trình diễn sự kiện
Chương 5: Quản trị hậu cần TCSK
5.1.Khái quát về quản trị hậu cần TCSK
5.2.Quy trình chung trong quản trị hậu cần trong TCSK
5.3.Cung ứng các dịch vụ vận chuyển và tổ chức đưa đón khách
5.4.Cung ứng dịch vụ lưu trú

Nguyễn Minh Chính (3t, false)
Bùi Thị Linh (3t, false)
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Trần Phương Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Trần Thị Thuỳ (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
509h50 31/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương5.5.Cung ứng dịch vụ ăn uống
5.6.Tổ chức mạng lưới TTLL trong sự kiện
5.7.Cung ứng các dịch vụ theo yêu cầu khách VIP và các phương tiện truyền thông
607h00 02/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngChương 6: Tổ chức điều hành các hoạt động của sự kiện
6.1.Tổ chức khai mạc sự kiện
6.2. Điều hành diễn biến của sự kiện
6.3.Kết thúc sự kiện
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
709h50 21/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngThực tế cách tổ chức một sự kiện cụ thểBùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
807h00 23/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức một sự kiện cụ thể.Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
909h50 28/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một sự kiện cấp khoa.Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Minh Chính (2t, false)
1007h00 01/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một sự kiện cấp khoa (tiếp)Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
1109h50 06/03/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một sự kiện cấp khoa (tiếp)Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1207h00 08/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một sự kiện cấp khoa (tiếp)
Đánh giá, tổng kết, công bố điểm kết thúc học phần.
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)

Lịch trình dự kiến