Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Quang Huy1971016003Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CXử Lý Ảnh253042
2CT2601Đồ Hoạ Máy Tính242230
3CT2701Cấu Trúc Máy Tính421830
4NA27A-HTin Học Đại Cương 2242436
5QT2701Tin Học Đại Cương 2311830

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Đồ họa ma ...Đã hoàn thành
209h50 15/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Máy tính ...Đã hoàn thành
313h55 16/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan ...Đã hoàn thành
407h00 17/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Đã hoàn thành
507h00 19/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
607h00 22/01/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Đã hoàn thành
709h50 22/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Đã hoàn thành
813h55 23/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Lưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Đã hoàn thành
907h00 24/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản l ...Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Đã hoàn thành
1007h00 26/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 29/01/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Đã hoàn thành
1209h50 29/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Đã hoàn thành
1313h55 30/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 31/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 02/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
1607h00 19/02/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Đã hoàn thành
1709h50 19/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Đã hoàn thành
1813h55 20/02/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...Trần Duy An (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 21/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công th ...Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 23/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 26/02/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Trần Lê Đức Anh (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 26/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Hải Anh (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Đã hoàn thành
2313h55 27/02/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
2407h00 28/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Dương Thu Hằng (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 01/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Ngọc Ánh (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 04/03/2024B1033CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Quản Thành Đạt (3t)
Vũ Thượng Khanh (3t)
Hoàng Việt Trung (3t)
Vũ Minh Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
2709h50 04/03/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Phạm Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
Đã hoàn thành
2813h55 05/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 06/03/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 08/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xê ...Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Vũ Xuân Mai (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t)
Vũ Thị Bảo Yến (3t)
Đã hoàn thành
3113h55 12/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đã hoàn thành
3213h55 19/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thành Lâm (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
Trần Duy An (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Đã hoàn thành
3307h55 23/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyKhông được chấp nhận
3413h55 26/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Đã hoàn thành
3507h00 01/04/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đã hoàn thành
3608h55 01/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đã hoàn thành
3713h55 02/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
3807h00 03/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm ...Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Đã hoàn thành
3907h00 05/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống k ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Đã hoàn thành
4007h00 08/04/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Trần Tuấn Thành (2t)
Trịnh Doãn Hoàng (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
4108h55 08/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Xuân Tùng (3t)
Đã hoàn thành
4213h55 09/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Vũ Bá Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 10/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy6. Sắp xếp và lọc dữ ...Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Đinh Thị Thu Huyên (3t)
Lê Đức Hùng (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Đã hoàn thành
4407h00 12/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8.Biểu đ ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Đã hoàn thành
4507h00 15/04/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
4608h55 15/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Được chấp nhận
4713h55 16/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Được chấp nhận
4807h00 17/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
4907h00 19/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Được chấp nhận
5007h00 22/04/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5108h55 22/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Được chấp nhận
5213h55 23/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Được chấp nhận
5307h00 24/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5407h00 26/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Được chấp nhận
5507h00 29/04/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5608h55 29/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5713h55 30/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5807h00 01/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
5907h00 03/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
6007h00 06/05/2024B1032CT2601
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
6108h55 06/05/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
6213h55 07/05/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
6307h00 08/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
6407h00 10/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận