Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Khánh Ly2312400018QT270123/08/2003NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyQuản Trị Kinh Doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2701Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Huyền4200
2QT2701Thống Kê Kinh Doanh Nguyễn Thị Tình4220
3QT2701Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4250
4QT2701Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4220
5QT2701Pháp Luât Đại Cương4200
6QT2701Giáo Dục Quốc Phòng4200
7QT2701-DL27Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5600
8QT2701Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3140

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
209h50 15/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...
313h00 16/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
407h00 17/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
508h55 17/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
607h00 18/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.2. Nền kinh tế 1.2 ...Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Phạm Hương Thảo (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Phạm Đại Dương (1t, )
Vũ Hoàng Gia (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
713h55 18/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
813h00 19/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
915h50 19/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
1007h00 22/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1109h50 22/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Quốc An (1t, )
Nguyễn Đức Anh (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Bích (1t, )
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (1t, )
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
1213h00 23/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
1307h00 24/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản l ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
1408h55 24/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1507h00 25/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...
1613h55 25/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.2. Tài chính và hệ ...
1713h00 26/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Dương Thu Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (1t, false)
1815h50 26/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1907h00 29/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
2009h50 29/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...
2113h00 30/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
2207h00 31/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2308h55 31/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2407h00 01/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t, )
Đoàn Phú Quý (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Trần Lê Minh Thu (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
2513h55 01/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.2. Thu ngân sách nh ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Tô Hải Thanh Giang (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Gia (1t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
2613h00 02/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Vũ Thị Hà (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Trần Thị Mai Hương (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (3t, false)
Vũ Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Trần Lê Minh Thu (3t, false)
2715h50 02/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, true)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Trần Lê Minh Thu (2t, false)
2807h00 19/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
2909h50 19/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...
3013h00 20/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3107h00 21/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công th ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3208h55 21/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3307h00 22/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...
3413h55 22/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
3513h00 23/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
3615h50 23/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.3. Nguồn vốn của DN ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Xuân Thắng (2t, false)
3707h00 26/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3809h50 26/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...
3913h00 27/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4007h00 28/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Dương Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
4108h55 28/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4207h00 29/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...
4313h55 29/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.5. Chi phí và giá t ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
4413h00 01/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
4515h50 01/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tâp Thảo luận ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (2t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
4607h00 04/03/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4709h50 04/03/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...
4813h00 05/03/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
4907h00 06/03/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5008h55 06/03/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5107h00 07/03/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...
5213h55 07/03/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 Chương 4: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5313h00 08/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5415h50 08/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Quốc An (2t, false)
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Phạm Hương Thảo (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
5507h55 01/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
5613h55 02/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
5707h00 03/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
5809h50 03/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5907h00 04/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
6013h55 04/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
6113h00 05/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Đại Dương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, false)
6214h55 05/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 5: Các tổ chức ...Phạm Đại Dương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, true)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
6307h55 08/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6413h55 09/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6507h00 10/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy6. Sắp xếp và lọc dữ ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
6609h50 10/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6707h00 11/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
6813h55 11/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
6913h00 12/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
7014h55 12/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
7107h55 15/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7213h55 16/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7307h00 17/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
7409h50 17/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7507h00 18/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7613h55 18/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
7713h00 19/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
7814h55 19/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...
7907h55 22/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8013h55 23/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8107h00 24/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
8209h50 24/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8307h00 25/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8413h55 25/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
8513h00 26/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
8614h55 26/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...
8707h55 29/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8813h55 30/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8907h00 01/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
9009h50 01/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9107h00 02/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9213h55 02/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
9313h00 03/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
9414h55 03/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...
9507h55 06/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9613h55 07/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9707h00 08/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
9809h50 08/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9907h00 09/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10013h55 09/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
10113h00 10/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
10214h55 10/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga