Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Ngọc Bích2312400032QT270111/01/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyQuản Trị Kinh Doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2701Điền Kinh Nguyễn Thị Nhung2500
2QT2701Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Huyền4200
3QT2701Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3100
4QT2701Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4210
5QT2701Thống Kê Kinh Doanh Nguyễn Thị Tình4200
6QT2701Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4200
7QT2701Pháp Luât Đại Cương4200
8QT2701Giáo Dục Quốc Phòng4200
9QT2701-DL27Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: Having fun ...
209h50 15/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
313h00 16/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: Having fun ...
407h00 17/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
508h55 17/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
613h55 17/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
707h00 18/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.2. Nền kinh tế 1.2 ...Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Phạm Hương Thảo (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Phạm Đại Dương (1t, )
Vũ Hoàng Gia (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
813h55 18/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
913h00 19/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
1015h50 19/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
1107h00 22/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: Money and how ...
1209h50 22/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Quốc An (1t, )
Nguyễn Đức Anh (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Bích (1t, )
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (1t, )
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
1313h00 23/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: Money and how ...
1407h00 24/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản l ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
1508h55 24/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1613h55 24/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
1707h00 25/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
1813h55 25/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.2. Tài chính và hệ ...
1913h00 26/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Dương Thu Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (1t, false)
2015h50 26/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2107h00 29/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Food for life ...
2209h50 29/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
2313h00 30/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Food for life ...
2407h00 31/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2508h55 31/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2613h55 31/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
2707h00 01/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t, )
Đoàn Phú Quý (1t, )
Trần Lê Minh Thu (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
2813h55 01/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.2. Thu ngân sách nh ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Tô Hải Thanh Giang (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Gia (1t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
2913h00 02/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Vũ Thị Hà (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, true)
Trần Thị Mai Hương (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (3t, false)
Vũ Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Trần Lê Minh Thu (3t, false)
3015h50 02/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, true)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Trần Lê Minh Thu (2t, false)
3107h00 19/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 4: Family ties ...
3209h50 19/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3313h00 20/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3407h00 21/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công th ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3508h55 21/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3613h55 21/02/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
3707h00 22/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
3813h55 22/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
3913h00 23/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
4015h50 23/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.3. Nguồn vốn của DN ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Xuân Thắng (2t, false)
4107h00 26/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 4: Family ties ...
4209h50 26/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
4313h00 27/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 5:It feels like ...
4407h00 28/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Dương Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
4508h55 28/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4613h55 28/02/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
4707h00 29/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Đức Anh (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
4813h55 29/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.5. Chi phí và giá t ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
4913h00 01/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5015h50 01/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tâp Thảo luận ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (2t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5107h00 04/03/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền Unit 5:It feels like ...
5209h50 04/03/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
5313h00 05/03/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6:Best friends ...
5407h00 06/03/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5508h55 06/03/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5613h55 06/03/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
5707h00 07/03/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Tường Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
5813h55 07/03/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 Chương 4: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5913h00 08/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
6015h50 08/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Quốc An (2t, false)
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Phạm Hương Thảo (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
6107h55 01/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6:Best friends ( ...
6213h55 02/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7:The easy life ...
6307h00 03/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
6409h50 03/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6513h55 03/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
6607h00 04/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
6713h55 04/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
6813h00 05/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Đại Dương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, false)
6914h55 05/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 5: Các tổ chức ...Phạm Đại Dương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, true)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
7007h55 08/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7:The easy life ...
7113h55 09/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
7207h00 10/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Sắp xế ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, true)
7309h50 10/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7413h55 10/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
7507h00 11/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 5.2. Thị trường độc ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
7613h55 11/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
7713h00 12/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
7814h55 12/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
7907h55 15/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8:Sporting momen ...
8013h55 16/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8:Sporting momen ...
8107h00 17/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7. Thống ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Hà (3t, true)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
8209h50 17/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8313h55 17/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
8407h00 18/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan Chương 6. Thị trường ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
8513h55 18/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
8613h00 19/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
8714h55 19/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
8807h55 22/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9:The wonders of ...
8913h55 23/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9:The wonders of ...
9007h00 24/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8. Biểu đ ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
9109h50 24/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9213h55 24/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
9307h00 25/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 6.2.Thị trường vốn 6 ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
9409h50 25/04/2024B2022QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
9513h55 25/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
9613h00 26/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
9714h55 26/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9807h55 29/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9913h55 30/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
10007h00 01/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...
10109h50 01/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10213h55 01/05/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
10307h00 02/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập: Phân tích hàn ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
10409h50 02/05/2024B2021QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10513h55 02/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Đỗ Thị Thu Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Thu Thảo (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
10613h00 03/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Vũ Minh Hòa (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
Vũ Thị Yến (2t, false)
10714h55 03/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
10807h55 06/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10:Around town ...
10913h55 07/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10:Around town ( ...
11007h00 08/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Quốc An (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
11109h50 08/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11213h55 08/05/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
11307h00 09/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11413h55 09/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
11513h00 10/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11 (tiếp) Đánh ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
11614h55 10/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11707h55 13/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11:Future bodies ...
11807h55 14/05/2024B2034QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11:Future bodies ...
11913h00 14/05/2024B1023QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 12: Travellers’t ...
12007h00 15/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5. Biểu đ ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, true)
Phạm Quốc Huy (3t, false)