Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoàng Đan1971020010Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực283045
2QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp30042
3QT26L,NQuản Trị Nhân Lực43048
4QT2701Kinh Tế Vi Mô42048
5QT2702Kinh Tế Vi Mô43048

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
209h50 15/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Được chấp nhận
307h00 16/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Quang Phúc (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Được chấp nhận
409h50 16/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Được chấp nhận
509h50 17/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đào Quỳnh Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Nguyễn Quang Phúc (2t)
Dương An Huy (2t)
Được chấp nhận
607h00 18/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.2. Nền kinh tế 1.2 ...Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Phạm Hương Thảo (1t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Phạm Đại Dương (1t)
Vũ Hoàng Gia (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Được chấp nhận
713h55 18/01/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Nền kinh tế 1.2. ...Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Thành Đạt (1t)
Trần Viết Giang (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Đỗ Hoàng Thành (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Được chấp nhận
809h50 19/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Phân loại quá tr ...Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Phạm Tiến Công (2t)
Được chấp nhận
907h55 20/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4 Chức năng QTNS 1. ...Đào Quỳnh Anh (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t)
Nguyễn Thu Hà (3t)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t)
Vũ Duy Linh (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Nguyễn Thu Trang (1t)
Được chấp nhận
1007h00 22/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đã hoàn thành
1109h50 22/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Quốc An (1t)
Nguyễn Đức Anh (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Bích (1t)
Bùi Đức (1t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Vũ Thuỳ Linh (1t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Đoàn Phú Quý (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Được chấp nhận
1207h00 23/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Mục tiêu của Quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Được chấp nhận
1309h50 23/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Được chấp nhận
1409h50 24/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Môi trường quản ...Đào Quỳnh Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Nguyễn Quang Phúc (2t)
Được chấp nhận
1507h00 25/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Được chấp nhận
1613h55 25/01/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (1t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Được chấp nhận
1709h50 26/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Quang Phúc (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t)
Mai Huyền Trang (2t)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t)
Được chấp nhận
1807h55 27/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Đào Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Được chấp nhận
1907h00 29/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 29/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Được chấp nhận
2107h00 30/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Nguyễn Quang Phúc (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Vũ Duy Linh (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Vũ Văn Quân (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
Được chấp nhận
2209h50 30/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Được chấp nhận
2309h50 31/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Tổng kết, đánh g ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Nguyễn Quang Phúc (2t)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t)
Mai Huyền Trang (2t)
Được chấp nhận
2407h00 01/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Bùi Đức (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t)
Đoàn Phú Quý (1t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Trần Lê Minh Thu (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Được chấp nhận
2513h55 01/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Được chấp nhận
2609h50 02/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Kiểm tra và giám ...Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Phạm Tiến Công (2t)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t)
Mai Huyền Trang (2t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t)
Được chấp nhận
2707h55 03/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Quang Minh (3t)
Nguyễn Thu Trang (1t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Vũ Văn Quân (3t)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
Được chấp nhận
2807h00 19/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
2909h50 19/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Được chấp nhận
3007h00 20/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Vũ Duy Linh (1t)
Lương Đức Tiến (3t)
Được chấp nhận
3109h50 20/02/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Được chấp nhận
3209h50 21/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Văn Chuẩn (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Được chấp nhận
3307h00 22/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Được chấp nhận
3413h55 22/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Được chấp nhận
3509h50 23/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Được chấp nhận
3607h55 24/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Được chấp nhận
3707h00 26/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
3809h50 26/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Được chấp nhận
3907h00 27/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các phương pháp ...Được chấp nhận
4009h50 27/02/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Được chấp nhận
4109h50 28/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Được chấp nhận
4207h00 29/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Được chấp nhận
4313h55 29/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Được chấp nhận
4409h50 01/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Các chiến lược h ...Được chấp nhận
4507h55 02/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Được chấp nhận
4607h00 04/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4709h50 04/03/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Được chấp nhận
4807h00 05/03/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Được chấp nhận
4909h50 05/03/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Được chấp nhận
5009h50 06/03/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Được chấp nhận
5107h00 07/03/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Được chấp nhận
5213h55 07/03/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Được chấp nhận
5309h50 08/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Được chấp nhận
5407h55 09/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Được chấp nhận
5507h00 11/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Nguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Phạm Hồng Chương (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
5607h00 18/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Thị Diễm (3t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
5707h00 25/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Vũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
5807h00 02/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5908h55 03/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6007h00 04/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6113h55 04/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6207h55 06/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Nguyễn Minh Ánh (1t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Quý Thành (1t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
6307h00 09/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6408h55 10/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6507h00 11/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6613h55 11/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6707h55 13/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Được chấp nhận
6807h00 16/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6908h55 17/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7007h00 18/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7113h55 18/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7207h55 20/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Được chấp nhận
7307h00 23/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7408h55 24/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7507h00 25/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7613h55 25/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7707h55 27/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Được chấp nhận
7807h00 30/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
7908h55 01/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8007h00 02/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8113h55 02/05/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8207h55 04/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Được chấp nhận
8307h00 07/05/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8408h55 08/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8507h00 09/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8613h55 09/05/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
8707h55 11/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Được chấp nhận