Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N29/06/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2601NCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2300
2QT2601NKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng2300
3QT2601NQuản Trị Học2300
4QT2601NQuản Trị Nhân Lực2300
5QT2601NNguyên Lý Cơ Bản Về Quản Lý Logistics & Chuỗi Cung Ứng2300
6QT2601NGiáo Dục Quốc Phòng2300
7QT2601NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp2300
8QT2601NThị Trường Chứng Khoán2300
9QT26K,NThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu4100
10QT26K,N-DL25Quản Trị Học Nguyễn Văn Thụ4600
11QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp Nguyễn Thị Hoàng Đan30130
12QT26L,NQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan4330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
209h50 16/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
307h00 17/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
409h50 17/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Dương An Huy (2t, false)
507h00 18/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
613h55 18/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
707h00 19/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
809h50 19/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Phân loại quá tr ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
907h55 20/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4 Chức năng QTNS 1. ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Duy Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, false)
1007h00 23/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Mục tiêu của Quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
1109h50 23/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1207h00 24/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
1309h50 24/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Môi trường quản ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
1407h00 25/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1513h55 25/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1607h00 26/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1709h50 26/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
1807h55 27/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
1907h00 30/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
2009h50 30/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2107h00 31/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng2.3.Kế toán các khoản ...
2209h50 31/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Tổng kết, đánh g ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
2307h00 01/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
2413h55 01/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2507h00 02/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2609h50 02/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Kiểm tra và giám ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
2707h55 03/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
2807h00 20/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Lương Đức Tiến (3t, false)
2909h50 20/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3007h00 21/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.2. Kế toán chi tiết ...
3109h50 21/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Văn Chuẩn (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Hồ Thăng Trọng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
3207h00 22/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
3313h55 22/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
3407h00 23/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3509h50 23/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...
3607h55 24/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...
3707h00 27/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các phương pháp ...
3809h50 27/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3907h00 28/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.4. KT 1 số NV khác ...
4009h50 28/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...
4107h00 29/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
4213h55 29/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
4307h00 01/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4409h50 01/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Các chiến lược h ...
4507h55 02/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...
4607h00 05/03/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...
4709h50 05/03/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4807h00 06/03/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng4.3. Kế toán khấu hao ...
4909h50 06/03/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...
5007h00 07/03/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
5113h55 07/03/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
5207h00 08/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5309h50 08/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...
5407h55 09/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...
5507h00 02/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
5608h55 02/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5707h00 03/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ...
5808h55 03/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
5907h00 04/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
6013h55 04/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
6107h00 05/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...
6207h00 09/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
6308h55 09/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
6407h00 10/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...
6508h55 10/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
6607h00 11/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
6713h55 11/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
6807h00 12/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...
6907h00 16/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7008h55 16/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7107h00 17/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
7208h55 17/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7307h00 18/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
7413h55 18/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
7507h00 19/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
7607h00 23/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7708h55 23/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7807h00 24/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
7908h55 24/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8007h00 25/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
8113h55 25/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
8207h00 26/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG1: Nhận biết chứng ...
8307h00 30/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8408h55 30/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8507h00 01/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...
8608h55 01/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8707h00 02/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
8813h55 02/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
8907h00 03/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...
9007h00 07/05/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9108h55 07/05/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9207h00 08/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...
9308h55 08/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9407h00 09/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
9513h55 09/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
9607h00 10/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG2: Đánh giá khả năn ...