Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đào Lan Anh1612402004QT2001N08/03/1998NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2001NThuế Đồng Thị Nga2000
2QT2001NPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Nguyễn Văn Thụ2070
3QT2001NThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu2060
4QT2001NQuản Trị Nhân Sự2000
5QT2001NĐường Lối Cm Việt Nam2000
6QT2001N-BAN33031Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh2000
7QT2001N-BMA33041Quản Trị Doanh Nghiệp2000
8QT2001N-SMA33021Thị Trường Chứng Khoán2000
9QT2001N-TAX33021Thuế2000
10QT20M-N-T-VRP3Đường Lối Cm Việt Nam3700
11QT20N-QT21N-HRA3Quản Trị Nhân Sự2000
12QT20M-N-TĐường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4000
13QT20N-QT21NQuản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Hoàng Đan3290
14QT2001NQuản Trị Doanh Nghiệp Lã Thị Thanh Thủy2060

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 19/08/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Như Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
208h55 19/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyGiới thiệu Chương I: ...Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
307h00 20/08/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuGiới thiệu môn học Ch ...
409h50 20/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần C ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
507h55 21/08/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
607h00 22/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.1. Đối tượng và nội ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
708h55 22/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp Doanh nghiệp và ...Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Đỗ Quang Khải (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
807h00 23/08/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Mục tiêu của QTNS ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
908h55 23/08/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị Nga ...
1007h00 26/08/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1108h55 26/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIi.Môi trường trong k ...Đỗ Quang Khải (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
1207h00 27/08/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu1.3. Nguyên tắc tham ...Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Trần Thế Hội (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Ngô Thị Thảo (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
1309h50 27/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.2. Các phương pháp ...Trần Thế Hội (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
1407h55 28/08/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1507h00 29/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.2. Các phương pháp ...
1608h55 29/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp ...
1707h00 30/08/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG ...Nguyễn Kiều Linh (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Đào Lan Anh (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
1808h55 30/08/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaGiới thiệu đề cương m ...
1907h00 02/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
2008h55 02/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
2107h00 03/09/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.1. Cổ phiếu 2.2. Tr ...Đào Lan Anh (3t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Trần Thế Hội (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, true)
Vũ Hoàng Phát (3t, true)
Nguyễn Như Phương (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (1t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, true)
Đặng Chí Trung (3t, true)
2209h50 03/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.3. Tổ chức phân tíc ...Trần Thế Hội (2t, false)
Đặng Chí Trung (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Đào Lan Anh (2t, false)
2307h55 04/09/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2407h00 05/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.2. Phân tích các MQ ...Ngô Thị Thảo (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
2508h55 05/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyPhương pháp ra quyết ...Vũ Trần Trọng Hiếu (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
2607h00 06/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
2708h55 06/09/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 2: Thuế xuất n ...
2807h00 09/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, )
Trần Minh Hiếu (1t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Đào Lan Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Anh (1t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Như Phương (2t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
Nguyễn Ngọc Thành (1t, )
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Thu Trang (2t, false)
Đặng Chí Trung (2t, false)
2908h55 09/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII lựa chọn các nhân ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
3007h00 10/09/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.4. Chứng khoán chuy ...Đinh Thùy Dương (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, false)
Nguyễn Như Phương (3t, true)
Ngô Thị Thảo (3t, false)
3109h50 10/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất l ...Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
3207h55 11/09/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3307h00 12/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất l ...Đào Lan Anh (2t, true)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, true)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, true)
Nguyễn Như Phương (2t, true)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, true)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (2t, true)
3408h55 12/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
3507h00 13/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Đào Lan Anh (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (1t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, )
3608h55 13/09/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 2: Thuế xuất n ...
3707h00 16/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH C ...Nguyễn Quang Anh (1t, )
Trần Hữu Hiếu (1t, )
Trần Minh Hiếu (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
3808h55 16/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp Chương 3 ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
3907h00 17/09/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.5. Chứng khoán phái ...Trần Thế Hội (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Như Phương (3t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, false)
Ngô Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, true)
4009h50 17/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất l ...Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
4107h55 18/09/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4207h00 19/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.2. Phân tích tình h ...Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Như Phương (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Đinh Thùy Dương (1t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
4308h55 19/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương IV:Hoạch định ...Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
4407h00 20/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
4508h55 20/09/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 2: Thuế xuất n ...
4607h00 23/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
4708h55 23/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
4807h00 24/09/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...
4909h50 24/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ
5007h55 25/09/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5107h00 26/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.3. Phân tích tình h ...Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (1t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
5208h55 26/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống Một số phư ...Trần Thế Hội (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
5307h00 27/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Đào Lan Anh (1t, )
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Trần Minh Hiếu (1t, )
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Trần Viết Long (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (1t, )
Nguyễn Ngọc Thành (1t, )
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (1t, )
Đặng Chí Trung (1t, )
Nguyễn Văn Tùng (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
5408h55 27/09/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị Nga
5509h50 27/09/2019b2033QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.4. Phân tích tình h ...Đỗ Quang Khải (3t, false)
Ngô Thị Thảo (3t, false)
5607h00 30/09/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
Ngô Thị Thảo (2t, false)
5708h55 30/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống IV. Một số ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
5807h00 01/10/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...Trần Thế Hội (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
5909h50 01/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn ThụĐánh giá 1 4.2. Đánh ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
6007h55 02/10/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6107h00 03/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.2. Đánh giá chung t ...Vũ Hoàng Phát (1t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Đào Lan Anh (1t, false)
Vũ Quốc Anh (1t, false)
Đinh Thùy Dương (1t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
6208h55 03/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương V:Quản trị đổi ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
Dương Quốc Việt (3t, )
Nguyễn Như Phương (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
6307h00 04/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2; 4.3 và 4.4. Thảo ...Nguyễn Quang Anh (1t, )
Trần Minh Hiếu (1t, )
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (1t, )
6408h55 04/10/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 3: Thuế tiêu t ...
6507h00 07/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan 4.4. Thảo luận “Hoạc ...Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (1t, )
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Trần Minh Hiếu (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, )
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
6608h55 07/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. đổi mới công ngh ...Đinh Thùy Dương (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
6707h00 08/10/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...Đào Lan Anh (3t, false)
Đinh Thùy Dương (3t, true)
Trần Thế Hội (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, true)
Vũ Hoàng Phát (3t, true)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, false)
6809h50 08/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình h ...Đào Lan Anh (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
6907h55 09/10/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7007h00 10/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình h ...Nguyễn Như Phương (1t, false)
Nguyễn Văn Thăng (1t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Đào Lan Anh (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
7108h55 10/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. Đánh giḠtrình ...Đào Lan Anh (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
7207h00 11/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
7308h55 11/10/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị Nga
7407h00 14/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Tuyển chọn nhân ...Nguyễn Trần Vinh Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
7508h55 14/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. Phương pháp III. ...Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
7607h00 15/10/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 1 4.3 Điều k ...Đặng Thị Minh Trang (3t, true)
Trần Thế Hội (3t, false)
7709h50 15/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình h ...Trần Thế Hội (2t, false)
7807h55 16/10/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7907h00 17/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.4.Phân tích một số ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, true)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Nguyễn Như Phương (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, false)
Vũ Quốc Anh (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
8008h55 17/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. Dự trữ sản xuất V ...
8107h00 18/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Đinh Thùy Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
8208h55 18/10/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị Nga
8308h55 18/10/2019B2033QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.4.Phân tích một số ...Trần Thế Hội (3t, false)
Đinh Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, false)
Dương Quốc Việt (3t, false)
8407h00 21/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Như Phương (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
8508h55 21/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI. Phân tích tình hì ...Vũ Trần Trọng Hiếu (3t, )
8607h00 22/10/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.4. Xác định giá phá ...Trần Thế Hội (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, true)
8709h50 22/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ5.1. Phân tích tình h ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
8807h55 23/10/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8907h00 24/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ5.2 Phân tích tình hì ...Đinh Thùy Dương (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
9008h55 24/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyI Tiêu thụ sản phẩm v ...Đinh Thùy Dương (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Trần Thế Hội (1t, )
9107h00 25/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Đào Lan Anh (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, )
9208h55 25/10/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 3: Thuế TTĐB( ...
9307h00 28/10/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Trần Thế Hội (2t, false)
9408h55 28/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống IV. Xây dự ...Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (2t, )
9507h00 29/10/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.5. Các phương pháp ...Trần Thế Hội (3t, false)
9609h50 29/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ5.2 Phân tích tình hì ...Trần Thế Hội (2t, false)
9707h55 30/10/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9807h00 31/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ5.2. Phân tích tình h ...Trần Thế Hội (2t, false)
9908h55 31/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI Tổ chức bán hàng v ...Trần Thế Hội (3t, )
10013h00 31/10/20195QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 4: Thuế GTGT( ...
10107h00 01/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Trần Minh Hiếu (1t, )
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Trần Viết Long (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, )
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Dương Quốc Việt (1t, )
10208h55 01/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 4: Thuế GTGT( ...
10313h55 01/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 4: Thuế GTGT ( ...
10407h00 04/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TH ...Đào Lan Anh (1t, )
Bùi Thị Minh Hằng (1t, )
Trần Hữu Hiếu (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, )
Trần Thế Hội (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
Đặng Thị Minh Trang (1t, )
Đặng Chí Trung (1t, )
Dương Quốc Việt (1t, )
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (1t, )
Nguyễn Quốc Toàn (1t, )
10508h55 04/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII.QTCP và mức lãi th ...Trần Thế Hội (3t, )
10607h00 05/11/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...Trần Thế Hội (3t, false)
Đinh Thùy Dương (3t, true)
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Như Phương (3t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, false)
Nguyễn Văn Tùng (3t, false)
10709h50 05/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ5.2. Phân tích tình h ...Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Tùng (2t, false)
10807h55 06/11/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10907h00 07/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn ThụĐánh giá 2 6.1. Mục đ ...Đặng Thị Minh Trang (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
11008h55 07/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII.QTCP, Kết quả the ...Đinh Thùy Dương (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
11107h00 08/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Trần Thế Hội (2t, false)
Trần Viết Long (2t, false)
Vũ Hoàng Phát (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
11208h55 08/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 4: Thuế GTGT ( ...
11307h00 11/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 8: LƯƠNG BỔNG ...Trần Thế Hội (2t, false)
11408h55 11/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. ứng dụng PP tính ...Trần Thế Hội (3t, )
Đào Lan Anh (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
11507h00 12/11/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...
11609h50 12/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ6.2. Đánh giá khái qu ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
11707h55 13/11/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11807h00 14/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ6.2 Đánh giá khái quá ...Trần Thế Hội (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
11908h55 14/11/2019B2031QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp ...
12013h55 14/11/20195QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN ...
12107h00 15/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Trần Thế Hội (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, )
12208h55 15/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN( ...
12313h55 15/11/2019B2032QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN ( ...
12407h00 18/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.5. Thảo luận “Lương ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, )
12508h55 18/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp Chương 9: Quản t ...Trần Thế Hội (3t, )
12607h00 19/11/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 2 ...
12709h50 19/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ6.2. Đánh giá khái qu ...Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
12807h55 20/11/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12907h00 21/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ
13008h55 21/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
13107h00 22/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.5. Thảo luận “Lương ...
13208h55 22/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN( ...
13308h55 22/11/2019B2032QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
13407h00 25/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.1. Quan hệ nhân sự ...
13508h55 25/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
13607h00 26/11/2019B2033QT2001N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
13709h50 26/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ
13807h55 27/11/2019B2034QT20M-N-T
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
13907h00 28/11/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ
14008h55 28/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
14107h00 29/11/2019B2032QT20N-QT21N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...
14208h55 29/11/2019B2033QT2001N
Thuế
Đồng Thị Nga