Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Sao Mai2112402010QT2501N18/11/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501NQuản Trị Chiến Lược Phạm Thị Nga700
2QT2501NPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp700
3QT2501NVăn Bản Học700
4QT2501NQuản Trị Nhân Lực700
5QT2501NQuản Trị Marketing700
6QT2501NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp700
7QT2501NLịch Sử Đảng700
8Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan2830
9QT25Văn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh4400
10QT25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang4400
11QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp Nguyễn Thị Hoàng Đan3010
12QT25M-NQuản Trị Marketing Phạm Thị Nga2330
13QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Tình2830

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
207h00 16/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
307h00 17/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
409h50 17/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
507h00 18/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhMở đầu 0.5 Chương 1: ...
607h00 19/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học ...Nguyễn Thị Ninh (1t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
709h50 19/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Phân loại quá tr ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
807h55 20/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 1. TỔNG QUAN V ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, true)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
907h00 22/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
1007h00 23/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Mục tiêu của Quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
1107h00 24/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1209h50 24/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
1307h00 25/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Tổng quan v ...
1407h00 26/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga1.2 nội dung cơ bản c ...Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
1509h50 26/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
1607h55 27/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga1.2 Quản trị marketin ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
1707h00 29/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, false)
1807h00 30/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
1907h00 31/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2009h50 31/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
2107h00 01/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình Ch¬ương 2: Diễn giải ...Nguyễn Thị Ninh (3t, true)
Trần Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, true)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
2207h00 02/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga2.2 Mục tiêu chiến lư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
2309h50 02/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Kiểm tra và giám ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Vũ Đức Long (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
2407h55 03/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
2507h00 19/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
2607h00 20/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Lương Đức Tiến (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
2707h00 21/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2809h50 21/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
2907h00 22/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
3007h00 23/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích môi trư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
3109h50 23/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Nguyễn Quang Khải (1t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (1t, )
3207h55 24/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga2.3 Hoạch định chiến ...Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
3307h00 26/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
3407h00 27/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các phương pháp ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
3507h00 28/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3609h50 28/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
3707h00 29/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
3807h00 01/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích môi trư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
3909h50 01/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Các chiến lược h ...Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Nguyễn Quang Khải (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
4007h55 02/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4107h00 04/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4207h00 05/03/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Nguyễn Quang Khải (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
Vũ Duy Linh (2t, false)
4307h00 06/03/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4409h50 06/03/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
4507h00 07/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
4607h00 08/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga4.2 Tạo lợi thế cạnh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
4709h50 08/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
4807h55 09/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích khách h ...Nguyễn Xuân Hải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, true)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
4907h00 11/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
5007h00 13/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5108h55 13/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5207h00 14/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
5307h00 15/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG2: Thuyết trình Ch ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, true)
5407h55 16/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích cạnh tr ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
5507h00 18/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
5607h00 20/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5708h55 20/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5807h00 21/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
5907h00 22/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.1. Cơ sở và mô hình ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
6007h55 23/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CÁC CHIẾN L ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6107h00 25/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6207h00 27/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6308h55 27/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
6407h00 28/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
6507h00 29/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.3 Các chiến lược dà ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
6607h55 30/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga4.2 Chiến lược market ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6708h55 01/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 5: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
6807h00 02/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
6907h00 03/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7008h55 03/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7107h00 04/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...
7207h00 05/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga6.2Chiến lược theo vị ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, true)
7307h55 06/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, )
Đỗ Xuân Thanh (3t, )
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
7408h55 08/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.2 Giá 5.3 Phân phối ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
7507h00 09/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t, )
Vũ Sao Mai (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
7607h00 10/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7708h55 10/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7807h00 11/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
7907h00 12/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaChương 7: Chiến lược ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
8013h55 12/04/2024B1023QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8107h55 13/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
8208h55 15/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.4 Xúc tiến BT ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
8307h00 16/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
8407h00 17/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8508h55 17/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8607h00 18/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình
8707h00 19/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga7.3 Chất lương cao 7. ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
8807h55 20/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
8908h55 22/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Đánh giá 2 Chương ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9007h00 23/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Nguyên tắc Just ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
9107h00 24/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9208h55 24/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9313h55 24/04/2024B2023QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.4 Các mô hình dự tr ...Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
9407h00 25/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
9507h00 26/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG3:Xây dựng chiến lư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
9607h00 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...
9707h55 27/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9810h45 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh g ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
9907h00 29/04/2024B2024QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 8. ĐIỀU ĐỘ TÁC ...Phạm Tiến Công (4t, false)
Nguyễn Quang Dũng (4t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (4t, false)
Nguyễn Hải Long (4t, false)
Lương Đức Tiến (4t, false)
10008h55 29/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga6.2 Thực hiện chiến l ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10117h55 29/04/2024online3QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10207h00 30/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 8. ĐIỀU ĐỘ TÁC ...
10307h00 01/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10408h55 01/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
10507h00 02/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
10607h00 03/05/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga8.2 Nội dung triển kh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
10707h55 04/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10810h45 04/05/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
10908h55 06/05/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Tổng kết, ôn tập c ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
11007h00 07/05/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Xây dựng quy trì ...
11113h55 07/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...
11207h00 08/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11308h55 08/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
11407h00 09/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Phân tích v ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
11507h00 10/05/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga9.3 Cơ cấu, kiểm soát ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
11607h55 11/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...