Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hà Anh1971025004Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT25Văn Bản Học44039

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 17/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
209h50 24/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
309h50 31/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
409h50 21/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
509h50 28/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
609h50 06/03/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
708h55 13/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
808h55 20/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
908h55 27/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1008h55 03/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1108h55 10/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1208h55 17/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1308h55 24/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1408h55 01/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1508h55 08/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận