Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Diễm2112752004NA2501M18/03/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2501MQuản Trị Học500
2NA2501MTrung Văn Cơ Sở 4500
3NA2501MPhân Tích Diễn Ngôn500
4NA2501MPhiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao500
5NA2501MBiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao500
6NA2501MQuản Trị Nhân Lực500
7NA2501MLịch Sử Đảng500
8DL25-NA25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3600
9NA25Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Trần Thị Ngọc Liên3130
10NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Đặng Thị Vân3163
11NA25Phân Tích Diễn Ngôn Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Ngọc Liên3140
12QT26L,M-NA25MQuản Trị Học Nguyễn Văn Thụ3900
13Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan2860
14NA25A,M-NA26ATrung Văn Cơ Sở 4 Hồ Thị Thu Trang30112

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
207h00 16/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课 1.词语 ...
308h55 16/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thanh Tùng (3t, )
407h00 17/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
509h50 17/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
607h00 18/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênGiới thiệu học phần v ...
709h50 18/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to DA ...
807h00 19/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课: 2. 语法+课文 ...
909h50 19/01/2024B2031NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课 3. 听力+ 阅读+练习 ...
1007h00 22/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
1107h00 23/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 1.词语 ...
1208h55 23/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
1307h00 24/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1409h50 24/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1513h00 24/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
1607h00 25/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênBài 1: Take note và t ...
1709h50 25/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liênu1_What is discourse ...
1807h00 26/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 2. 语法+课文 ...
1907h00 29/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, false)
2007h00 30/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Nguyễn Thu Yến (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Lam Trường (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
2108h55 30/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (3t, )
Đặng Anh Thư (3t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, true)
Phan Đức Duy (3t, )
2207h00 31/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2309h50 31/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2413h00 31/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...Phan Đức Duy (4t, )
Nguyễn Tiến Dũng (4t, )
Nguyễn Nhật Minh (4t, )
Trần Ngọc Quỳnh (4t, )
Trần Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Văn Cường (4t, )
2507h00 01/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênKỹ thuật phiên dịch- ...
2609h50 01/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...
2707h00 02/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 1.词语 ...
2807h00 19/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
2907h00 20/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 2. 语法+课文 ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
3008h55 20/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
3107h00 21/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3209h50 21/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3307h00 22/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênSử dụng từ vựng hiệu ...Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
3409h50 22/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
3507h00 23/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Đặng Anh Thư (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
3607h00 26/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
3707h00 27/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
3808h55 27/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...
3907h00 28/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4009h50 28/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4107h00 29/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...
4209h50 29/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
4307h00 01/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Gia Long (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
4407h00 04/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4507h00 05/03/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...
4608h55 05/03/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Đào Vân Như (3t, )
Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, )
4707h00 06/03/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4809h50 06/03/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4913h00 06/03/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Đào Thị Mai Hương (3t, )
Phạm Thị Ngát (3t, )
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, )
Trần Thị Thu Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (4t, )
5007h00 07/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
5109h50 07/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
5207h00 08/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang小测试(1) ...
5307h00 11/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
5409h50 12/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Trần Ngọc Quỳnh (2t, )
Trần Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, )
5508h55 13/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5613h00 13/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
5713h55 13/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...
5807h00 14/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
5907h55 15/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Phan Đức Duy (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
6007h00 18/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6109h50 19/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Gia Long (1t, )
Phạm Thị Ngát (1t, )
6208h55 20/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6313h00 20/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
6413h55 20/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
6507h00 21/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thùy Dương (1t, )
Phùng Quang Khải (1t, )
Đào Thanh Nhung (1t, )
Trần Ngọc Quỳnh (1t, )
Đặng Anh Thư (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
6607h55 22/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Gia Long (1t, )
6707h00 25/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6809h50 26/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU6_Discourse Markers ...
6908h55 27/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7013h00 27/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
7113h55 27/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
7207h00 28/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
7307h55 29/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU7_The application of ...
7407h00 01/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7507h00 02/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
7608h55 02/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
7707h00 03/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7808h55 03/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7907h00 04/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
8007h00 05/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Phùng Quang Khải (3t, false)
Đào Thanh Nhung (3t, false)
Đào Vân Như (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
8107h55 06/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, )
Đỗ Xuân Thanh (3t, )
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
8207h00 08/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8307h00 09/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
8408h55 09/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...Trịnh Đình Tuấn (3t, )
8507h00 10/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8608h55 10/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8707h00 11/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
8807h00 12/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Đào Thị Mai Hương (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
8907h55 13/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9007h00 15/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9107h00 16/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 2. 语法+课文 ...Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Trần Đức Phúc (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
9208h55 16/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...
9307h00 17/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9408h55 17/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9507h00 18/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
9607h00 19/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (1t, )
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Lê Diệu Linh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
9707h55 20/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9807h00 22/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9907h00 23/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 1.词语 ...
10008h55 23/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation quality a ...
10107h00 24/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
10208h55 24/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10307h00 25/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênNote-Taking revision ...
10407h00 26/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 2. 语法+课文 ...Nguyễn Thu Yến (3t, false)
Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Lê Diệu Linh (1t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
10507h00 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...
10607h55 27/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10710h45 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh g ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
10807h00 29/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
10907h00 30/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
11008h55 30/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân ...
11107h00 01/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
11208h55 01/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11307h00 02/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênRevision 1 ...
11407h00 03/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
11507h55 04/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
11610h45 04/05/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
11707h00 06/05/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
11807h00 07/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
11908h55 07/05/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
12007h00 08/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
12108h55 08/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
12207h00 09/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênTests ...
12307h00 10/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phùng Quang Khải (1t, )
Lê Diệu Linh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
Trần Thị Thảo (3t, false)
12407h55 11/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
12507h00 14/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 3. 听力+ 阅读+练习 下 ...Nguyễn Văn Cường (1t, )
Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Phùng Quang Khải (1t, )
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Đào Vân Như (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (2t, false)