Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA25A,M-NA26ATrung Văn Cơ Sở 4 Hồ Thị Thu Trang06117vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Đặng Ngọc Anh2212756024NA2601A
4.92%
95.08%
300.00
2Đặng Thị Hoàng An2112751029NA2501A
0%
100.0%
00.00
3Đặng Biên Cương2212756003NA2601A
39.34%
60.66%
2400.00
4Nguyễn Văn Cường2112753001NA2501A
13.11%
86.89%
800.00
5Nguyễn Thị Diễm2112752004NA2501M
18.03%
81.97%
1100.00
6Phan Đức Duy2112751008NA2501A
36.07%
63.93%
2200.00
7Nguyễn Tiến Dũng2112751027NA2501A
21.31%
78.69%
1300.00
8Phạm Hải Dương2112751004NA2501A
0%
100.0%
00.00
9Đào Thị Mai Hương2112751014NA2501A
8.2%
91.8%
500.00
10Phùng Quang Khải2112751011NA2501A
8.2%
91.8%
500.00
11Mai Thị Lan2112753003NA2501A
4.92%
95.08%
300.00
12Lê Diệu Linh2212756007NA2601A
8.2%
91.8%
500.00
13Nguyễn Gia Long2112751017NA2501A
4.92%
95.08%
300.00
14Phạm Thị Như Mẫn2212756006NA2601A
0%
100.0%
00.00
15Nguyễn Nhật Minh2112751026NA2501A
8.2%
91.8%
500.00
16Phạm Thị Ngát2112751021NA2501M
4.92%
95.08%
300.00
17Đào Thanh Nhung2112751019NA2501A
4.92%
95.08%
300.00
18Đào Vân Như2112751009NA2501A
4.92%
95.08%
300.00
19Trần Đức Phúc2212755016NA2601A
40.98%
59.02%
2500.00
20Trần Ngọc Quỳnh2112751012NA2501M
8.2%
91.8%
500.00
21Trần Thị Thảo2112751018NA2501A
9.84%
90.16%
600.00
22Nguyễn Thị Thu Thơm2112752003NA2501M
6.56%
93.44%
400.00
23Đặng Anh Thư2112751020NA2501A
8.2%
91.8%
500.00
24Nguyễn Lam Trường2112751015NA2501A
3.28%
96.72%
200.00
25Trịnh Đình Tuấn2112751013NA2501A
44.26%
55.74%
27000
26Lục Anh Tú2212756022NA2601A
44.26%
55.74%
2700.00
27Hoàng Thị Hồng Vân2212756027NA2601A
39.34%
60.66%
2400.00
28Nguyễn Đình Vũ2212756004NA2601A
44.26%
55.74%
2700.00
29Trần Nguyễn Minh Vỹ2112751005NA2501A
44.26%
55.74%
2700.00
30Nguyễn Thu Yến2112752002NA2501M
6.56%
93.44%
400.00

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Đặng Anh Thư (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
207h00 27/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
307h00 01/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Gia Long (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
407h00 02/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
507h00 09/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
607h00 12/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Đào Thị Mai Hương (3t, false)
Mai Thị Lan (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
707h00 16/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangHoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Trần Đức Phúc (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)

Lịch trình dự kiến