Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đặng Ngọc Anh2212756024NA2601A11/01/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2601AVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền800
2NA2601APhiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản Trần Thị Ngọc Liên800
3NA2601ANgữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa800
4NA2601ACầu Lông800
5NA2601ATrung Văn Cơ Sở 4800
6NA2601ANghe Tiếng Anh 3800
7NA2601AGiáo Dục Quốc Phòng800
8NA2601AĐọc Tiếng Anh 3800
9NA2601ANói Tiếng Anh 3800
10NA2601AViết Tiếng Anh 3800
11NA26Đọc Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị HuyềnA3500
12NA26Nói Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thúy3500
13NA26Viết Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Thu Hương3500
14NA26Nghe Tiếng Anh 3 Đặng Thị Vân3508
15NA25A,M-NA26ATrung Văn Cơ Sở 4 Hồ Thị Thu Trang3030
16NA26A-HCầu Lông Phạm Thị Hường2000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 15/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
307h00 16/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
408h55 16/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction ...Trần Đức Phúc (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
513h55 16/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
607h00 17/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
709h50 17/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
813h55 17/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
913h55 18/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânUnit 1 What do you sa ...Đỗ Thu Hạ (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
Đào Thị Xuyến (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
Phạm Thị Huyền Trang (1t, )
1007h00 19/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
1109h50 19/01/2024B2031NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
1207h00 22/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1308h55 22/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
1407h00 23/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
1508h55 23/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 1 ...Trần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
1613h55 23/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1707h00 24/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (1t, )
1809h50 24/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
1913h55 24/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2013h55 25/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSights and sounds ...Lê Diệu Linh (3t, )
Nguyễn Thị Phương Linh (3t, )
Đinh Thị Mai Phương (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (3t, )
Trương Thị Hải Yến (3t, )
2107h00 26/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
2207h00 29/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
2308h55 29/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
2407h00 30/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thu Yến (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Lam Trường (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
2508h55 30/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 2 - Note-taking ...Lục Anh Tú (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
2613h55 30/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2707h00 31/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Đình Vũ (3t, )
2809h50 31/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
2913h55 31/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
3013h55 01/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânDating ...Đỗ Thu Hạ (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Hoàng Thị Kim Ngân (3t, )
Phạm Thị Thanh Xuân (3t, )
Vũ Thị Phương Thảo (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
3107h00 02/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
3207h00 19/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
3308h55 19/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
3407h00 20/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
3508h55 20/02/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 3: Economic news ...Trần Đức Phúc (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
3613h55 20/02/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3707h00 21/02/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
3809h50 21/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
3913h55 21/02/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
4013h00 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânLê Diệu Linh (1t, )
Lục Anh Tú (1t, )
Nguyễn Đình Vũ (1t, )
4113h55 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
4213h55 22/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânCommunication and cul ...Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (3t, )
4307h00 23/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Đặng Anh Thư (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
4407h00 26/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
4508h55 26/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
4607h00 27/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
4708h55 27/02/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 4 ...Trần Đức Phúc (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
4813h55 27/02/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4907h00 28/02/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
5009h50 28/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
5113h55 28/02/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
5213h55 29/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânThe Internet ...
5307h00 01/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Gia Long (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
5413h00 02/03/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
5507h00 04/03/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
5608h55 04/03/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
5707h00 05/03/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
5808h55 05/03/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 5 ...Trần Đức Phúc (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
5913h55 05/03/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6007h00 06/03/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
6109h50 06/03/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
6213h55 06/03/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
6313h55 07/03/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSuperstitions ...Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Hà Thị Hậu (3t, )
6407h00 08/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
6507h00 01/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
6609h50 01/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
6707h00 02/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
6808h55 02/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 6: English-Vietn ...Lục Anh Tú (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
6913h55 02/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7007h00 03/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 7_Vietnamese-Eng ...
7108h55 03/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
7213h55 03/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
7313h55 04/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânManners ...
7407h00 05/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Phùng Quang Khải (3t, false)
Đào Thanh Nhung (3t, false)
Đào Vân Như (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
7509h50 05/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLục Anh Tú (2t, )
7613h00 06/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vânachievement test ...Lê Diệu Linh (4t, )
Lục Anh Tú (4t, )
Trần Đức Phúc (4t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, )
7707h00 08/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7809h50 08/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
7907h00 09/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
8008h55 09/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 8_English-Vietna ...
8113h55 09/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8207h00 10/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênTrần Đức Phúc (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, )
8308h55 10/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
8413h55 10/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
8513h55 11/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânNatural health ...Lại Điền Vân Anh (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Hoàng Thị Kim Ngân (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Nguyễn Thị Thuỳ Linh (1t, )
Nguyễn Đình Vũ (1t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
8607h00 12/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Đào Thị Mai Hương (3t, false)
Mai Thị Lan (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
8709h50 12/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8813h00 13/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAchievement test ...Trần Đức Phúc (4t, )
Lê Diệu Linh (4t, )
Lục Anh Tú (4t, )
8907h00 15/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
9009h50 15/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
9107h00 16/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangHoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Trần Đức Phúc (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
9208h55 16/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênTrần Đức Phúc (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
9313h55 16/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9407h00 17/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênTrần Đức Phúc (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, )
9508h55 17/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
9613h55 17/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
9713h55 18/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...
9807h00 19/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (1t, )
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Lê Diệu Linh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
9909h50 19/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10007h00 22/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
10109h50 22/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
10207h00 23/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
10308h55 23/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
10413h55 23/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10507h00 24/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
10608h55 24/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
10713h55 24/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10813h55 25/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...
10907h00 26/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
11009h50 26/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11107h00 29/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
11209h50 29/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
11307h00 30/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
11408h55 30/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
11513h55 30/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
11607h00 01/05/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
11708h55 01/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
11813h55 01/05/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
11913h55 02/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAdvertising ...
12007h00 03/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
12109h50 03/05/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12207h00 06/05/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
12309h50 06/05/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
12407h00 07/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
12508h55 07/05/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
12613h55 07/05/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
12707h00 08/05/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc Liên
12808h55 08/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
12913h55 08/05/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
13013h55 09/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
13107h00 10/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
13209h50 10/05/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa