Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1971024016Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2601ANgữ Âm Tiếng Anh83030
2NA27A-HNghe Tiếng Anh 2243036
3NA27A-HNói Tiếng Anh 2243039
4PL2601Anh Văn Chuyên Ngành94549

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
207h00 17/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
309h50 17/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
407h00 18/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (1t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (1t)
Đã hoàn thành
507h00 23/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaBùi Diệp Linh (4t)
Nguyễn Quang Tuấn (4t)
Đã hoàn thành
607h00 24/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (1t)
Đã hoàn thành
709h50 24/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Đạt Thành (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
807h00 25/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Đã hoàn thành
907h00 30/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Thị Bội Trâm (4t)
Bùi Diệp Linh (4t)
Đã hoàn thành
1007h00 31/01/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Đình Vũ (3t)
Đã hoàn thành
1109h50 31/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
1207h00 01/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1307h00 20/02/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1407h00 21/02/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
1509h50 21/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Nguyễn Yến Nhi (1t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
1607h00 22/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1707h00 27/02/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1807h00 28/02/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
1909h50 28/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 29/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (1t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 05/03/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaBùi Diệp Linh (4t)
Vũ Thị Bội Trâm (4t)
Đã hoàn thành
2207h00 06/03/2024C1013NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
2309h50 06/03/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (2t)
Lê Ngọc Ánh (1t)
Phạm Ngân Hà (2t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
2407h00 07/03/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
2507h00 02/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2608h55 03/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2707h00 04/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2809h50 05/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLục Anh Tú (2t)
Đã hoàn thành
2915h50 08/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3007h00 09/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3108h55 10/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3207h00 11/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Lan Anh (1t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Thị Diệu (1t)
Lê Vũ Phương Dung (1t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3309h50 12/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3407h00 16/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3508h55 17/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3607h00 18/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3709h50 19/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3807h00 23/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3908h55 24/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4007h00 25/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Phạm Ngân Hà (1t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4109h50 26/04/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4207h00 30/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
4308h55 01/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
4407h00 02/05/2024C1013NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4507h00 02/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
4609h50 03/05/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4707h00 07/05/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4813h00 07/05/2024b1021PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4908h55 08/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5007h00 09/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5107h00 09/05/2024c1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5209h50 10/05/2024C1012NA2601A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành