Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Diệp Linh2112901004PL260105/11/1997NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyLuật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1PL2601Điền Kinh Phạm Thị Hường900
2PL2601Luật Ngân Hàng Lương Thị Kim Dung900
3PL2601Luật Hình Sự 2 Lương Thị Kim Dung900
4PL2601Luật Thương Mại 2 Vũ Thị Thanh Lan900
5PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật Lại Duy Cẩn900
6PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Lại Duy Cẩn900
7PL2601Anh Văn Chuyên Ngành Nguyễn Thị Quỳnh Hoa9120
8PL2601Tư Tưởng Hồ Chí Minh900
9PL2601Giáo Dục Quốc Phòng900
10DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật2600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
207h00 16/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
313h55 16/01/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
413h00 18/01/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
513h00 19/01/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
607h55 22/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
707h00 23/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaBùi Diệp Linh (4t, )
Nguyễn Quang Tuấn (4t, )
813h55 23/01/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
913h00 25/01/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
1013h00 26/01/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
1107h55 29/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
1207h00 30/01/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Thị Bội Trâm (4t, )
Bùi Diệp Linh (4t, )
1313h55 30/01/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
1413h00 01/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
1513h00 02/02/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
1607h55 19/02/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
1707h00 20/02/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1813h55 20/02/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
1913h00 22/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
2013h00 23/02/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
2107h55 26/02/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
2207h00 27/02/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2313h55 27/02/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
2413h00 29/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
2513h00 01/03/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
2607h55 04/03/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
2707h00 05/03/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh HoaBùi Diệp Linh (4t, )
Vũ Thị Bội Trâm (4t, )
2813h55 05/03/2024C1044PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
2913h00 07/03/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim Dung
3013h00 08/03/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy Cẩn
3107h55 01/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
3207h00 02/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3313h55 02/04/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
3413h55 03/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
3513h55 04/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
3613h00 05/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
3707h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
3807h55 08/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
3907h00 09/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4013h55 09/04/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
4113h55 10/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
4213h55 11/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
4313h00 12/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
4407h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
4507h55 15/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
4607h00 16/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4713h55 16/04/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
4813h55 17/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
4913h55 18/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
5013h00 19/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
5107h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5207h55 22/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
5307h00 23/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5413h55 23/04/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
5513h55 24/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
5613h55 25/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
5713h00 26/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
5807h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5907h55 29/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
6007h00 30/04/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6113h55 30/04/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
6213h55 01/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
6313h55 02/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
6413h00 03/05/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
6507h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6607h55 06/05/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
6707h00 07/05/2024B1024PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6813h00 07/05/2024b1021PL2601
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6913h55 07/05/2024C1024PL2601
Luật Thương Mại 2
Vũ Thị Thanh Lan
7013h55 08/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
7113h55 09/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim Dung
7213h00 10/05/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy Cẩn
7307h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật