Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Văn Nhật2371016003Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Tư Tưởng Hồ Chí Minh24030
2DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh26030
3QT26L-MTư Tưởng Hồ Chí Minh34030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 16/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
214h55 16/01/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
313h00 23/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
414h55 23/01/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
513h00 30/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
614h55 30/01/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
713h00 20/02/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
814h55 20/02/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
913h00 27/02/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1014h55 27/02/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1113h00 05/03/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1214h55 05/03/2024B1033CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1313h00 02/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1415h50 02/04/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1507h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1613h00 09/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1715h50 09/04/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1807h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
1913h00 16/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2015h50 16/04/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2107h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2213h00 23/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2315h50 23/04/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2407h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2513h00 30/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2615h50 30/04/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2707h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2813h00 07/05/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
2915h50 07/05/2024B1032CT2601
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận
3007h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn NhậtĐược chấp nhận