Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Thị Vân1971024002Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao313951
2NA26Nghe Tiếng Anh 3352743

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 16/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thanh Tùng (3t)
Đã hoàn thành
213h55 18/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânUnit 1 What do you sa ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (1t)
Đã hoàn thành
308h55 23/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
413h00 24/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Phan Đức Duy (3t)
Nguyễn Gia Long (3t)
Đã hoàn thành
513h55 25/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSights and sounds ...Lê Diệu Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Linh (3t)
Đinh Thị Mai Phương (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trương Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
608h55 30/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (3t)
Đặng Anh Thư (3t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Đã hoàn thành
713h00 31/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...Phan Đức Duy (4t)
Nguyễn Tiến Dũng (4t)
Nguyễn Nhật Minh (4t)
Trần Ngọc Quỳnh (4t)
Trần Thị Thảo (4t)
Nguyễn Văn Cường (4t)
Đã hoàn thành
813h55 01/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânDating ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Hoàng Thị Kim Ngân (3t)
Phạm Thị Thanh Xuân (3t)
Vũ Thị Phương Thảo (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
908h55 20/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
1013h00 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânLê Diệu Linh (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Nguyễn Đình Vũ (1t)
Đã hoàn thành
1113h55 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânBị hủy
1213h55 22/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânCommunication and cul ...Lê Diệu Linh (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 27/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...Được chấp nhận
1413h55 29/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânThe Internet ...Được chấp nhận
1513h00 02/03/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
1608h55 05/03/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Nguyễn Văn Cường (3t)
Đào Vân Như (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Gia Long (3t)
Trịnh Đình Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1713h00 06/03/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Đào Thị Mai Hương (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Trần Thị Thu Thảo (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (3t)
Trịnh Đình Tuấn (4t)
Đã hoàn thành
1813h55 07/03/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSuperstitions ...Lê Diệu Linh (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hà Thị Hậu (3t)
Đã hoàn thành
1913h00 13/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânĐã hoàn thành
2013h55 13/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Đã hoàn thành
2113h00 20/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânĐã hoàn thành
2213h55 20/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Đã hoàn thành
2313h00 27/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Đã hoàn thành
2413h55 27/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...Đã hoàn thành
2508h55 02/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...Đã hoàn thành
2613h55 04/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânManners ...Được chấp nhận
2713h00 06/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vânachievement test ...Lê Diệu Linh (4t)
Lục Anh Tú (4t)
Trần Đức Phúc (4t)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t)
Đã hoàn thành
2808h55 09/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...Trịnh Đình Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2913h55 11/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânNatural health ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Hoàng Thị Kim Ngân (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh (1t)
Nguyễn Đình Vũ (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 13/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAchievement test ...Trần Đức Phúc (4t)
Lê Diệu Linh (4t)
Lục Anh Tú (4t)
Đã hoàn thành
3108h55 16/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...Được chấp nhận
3213h55 18/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...Được chấp nhận
3308h55 23/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation quality a ...Được chấp nhận
3413h55 25/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...Được chấp nhận
3508h55 30/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân ...Được chấp nhận
3613h55 02/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAdvertising ...Được chấp nhận
3708h55 07/05/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3813h55 09/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận