Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thu Hương1971024026Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA26Viết Tiếng Anh 3353030
2NA2701CViết Tiếng Anh 2243030
3NA27A-HViết Tiếng Anh 2243030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Introduction ...Đã hoàn thành
208h55 15/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...Đã hoàn thành
307h00 19/01/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...Đã hoàn thành
407h00 22/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Five elements ...Đã hoàn thành
508h55 22/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Developing id ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
607h00 26/01/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Developing id ...Trần Công Minh (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
707h00 29/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Types of para ...Đã hoàn thành
808h55 29/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Phạm Thị Linh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
907h00 02/02/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Công Minh (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 19/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Descriptive e ...Đã hoàn thành
1108h55 19/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 23/02/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Công Minh (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 26/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1 Unit 5: Compar ...Lại Điền Vân Anh (2t)
Trần Đức Phúc (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 26/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Supporting an ...Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 01/03/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Supporting an ...Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
1607h00 04/03/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Comparison es ...Lại Điền Vân Anh (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Đã hoàn thành
1708h55 04/03/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1 Unit 6: Defini ...Phạm Thị Linh (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
1807h00 08/03/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1 Unit 6: Defini ...Trần Công Minh (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 01/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Cause and eff ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 01/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Process Analy ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
2107h00 05/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương Unit 7: Process Anal ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
2207h00 08/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Cause and eff ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đã hoàn thành
2309h50 08/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Descriptive p ...Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
2407h00 12/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Descriptive p ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 15/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Classificatio ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 15/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Opinion parag ...Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 19/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Opinion parag ...Trần Công Minh (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
2807h00 22/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Classificatio ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
2909h50 22/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9 (cont): Opinio ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 26/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9 (cont): Opinio ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 29/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
3209h50 29/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Narrative pa ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Vũ Thị Bảo Yến (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 03/05/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Narrative pa ...Trần Công Minh (2t)
Vũ Thị Thanh Nhi (2t)
Phạm Ngọc Nam Phương (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
3407h00 06/05/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngRevision ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
3509h50 06/05/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraphs i ...Nguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
Đã hoàn thành
3607h00 10/05/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraphs i ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Trần Thị Kiều Trinh (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
3707h55 13/05/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu HươngTest 2 ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành