Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hồ Thị Thu Trang1971024007Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25A,M-NA26ATrung Văn Cơ Sở 4301561
2NA2601CNgữ Pháp Tiếng Trung15430
3NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao15361
4NA2701ATrung Văn Cơ Sở 114560

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
207h00 16/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
308h55 16/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
407h00 17/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
513h55 17/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
607h00 19/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
709h50 19/01/2024B2031NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
809h50 19/01/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
907h00 22/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1007h00 23/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1108h55 23/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1213h55 23/01/2024b2033NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1307h00 24/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1413h55 24/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1507h00 26/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1609h50 26/01/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1707h00 29/01/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1807h00 30/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thu Yến (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Nguyễn Đình Vũ (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Đặng Biên Cương (2t)
Được chấp nhận
1908h55 30/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2007h00 31/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2113h55 31/01/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2207h00 02/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2309h50 02/02/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2407h00 19/02/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2507h00 20/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tiến Dũng (2t)
Đặng Biên Cương (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Lê Diệu Linh (2t)
Nguyễn Nhật Minh (2t)
Trần Đức Phúc (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Nguyễn Đình Vũ (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Nguyễn Thu Yến (1t)
Được chấp nhận
2608h55 20/02/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2707h00 21/02/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2813h55 21/02/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2907h00 23/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Diễm (1t)
Phan Đức Duy (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Nhật Minh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Đặng Anh Thư (3t)
Trịnh Đình Tuấn (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
3009h50 23/02/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3107h00 26/02/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3207h00 27/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Nguyễn Thị Diễm (1t)
Phan Đức Duy (2t)
Trần Đức Phúc (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Nguyễn Đình Vũ (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
3308h55 27/02/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3407h00 28/02/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3513h55 28/02/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangPhạm Đức Sơn (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đã hoàn thành
3607h00 01/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t)
Nguyễn Thị Diễm (1t)
Phan Đức Duy (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Nguyễn Gia Long (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Trịnh Đình Tuấn (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
3709h50 01/03/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3807h00 04/03/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangPhạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Đã hoàn thành
3907h00 05/03/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4008h55 05/03/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4107h00 06/03/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4213h55 06/03/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4307h00 08/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4409h50 08/03/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4507h55 01/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
4607h00 02/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t)
Nguyễn Văn Cường (1t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Trần Đức Phúc (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Nguyễn Đình Vũ (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
4708h55 02/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangLại Điền Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Bảo Hà (3t)
Nguyễn Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
4807h00 03/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangPhạm Thị Thanh Xuân (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4913h55 03/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5007h00 05/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t)
Nguyễn Văn Cường (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Phùng Quang Khải (3t)
Đào Thanh Nhung (3t)
Đào Vân Như (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Trần Thị Thảo (1t)
Trịnh Đình Tuấn (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t)
Nguyễn Thu Yến (1t)
Được chấp nhận
5109h50 05/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5207h55 08/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5307h00 09/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Trần Đức Phúc (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Nguyễn Đình Vũ (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
5408h55 09/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5507h00 10/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangLại Điền Vân Anh (2t)
Đoàn Thị Phương Thảo (1t)
Đã hoàn thành
5613h55 10/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5707h00 12/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Đào Thị Mai Hương (3t)
Mai Thị Lan (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Trần Thị Thảo (1t)
Trịnh Đình Tuấn (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t)
Đã hoàn thành
5809h50 12/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
5907h55 15/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6007h00 16/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6108h55 16/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6207h00 17/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6313h55 17/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6407h00 19/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6509h50 19/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6607h55 22/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6707h00 23/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6808h55 23/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
6907h00 24/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7013h55 24/04/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7107h00 26/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7209h50 26/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7307h55 29/04/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7407h00 30/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7508h55 30/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7607h00 01/05/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7713h55 01/05/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7807h00 03/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
7909h50 03/05/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8007h55 06/05/2024C1032NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8107h00 07/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8208h55 07/05/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8307h00 08/05/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8413h55 08/05/2024C1033NA2701A
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8507h00 10/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
8609h50 10/05/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận