Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị HuyềnA1991024038Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA26Đọc Tiếng Anh 3353030
2NA2701CĐọc Tiếng Anh 2243030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 17/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnALục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Trần Đức Phúc (1t)
Đã hoàn thành
209h50 19/01/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 1. Amazing Anima ...Đã hoàn thành
309h50 24/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnAHoàng Thị Hồng Vân (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Trần Đức Phúc (1t)
Đã hoàn thành
409h50 26/01/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 2: Travel and Ad ...Phạm Khởi Vỹ (1t)
Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Đã hoàn thành
509h50 31/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
609h50 02/02/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 3: The Power of ...Trần Anh Thư (1t)
Trần Công Minh (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành
709h50 21/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
809h50 23/02/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 4: Into Space A. ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành
909h50 28/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
1009h50 01/03/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 5: City Life A. ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành
1109h50 06/03/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
1209h50 08/03/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 6: Small Worlds ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Đã hoàn thành
1308h55 03/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
1408h55 05/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnATest 1 Unit 7: When D ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Đã hoàn thành
1508h55 10/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Đã hoàn thành
1608h55 12/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnA Unit 8: Stories and ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành
1708h55 17/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
1808h55 19/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 9: Unusual Jobs ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành
1908h55 24/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
2008h55 26/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 10: Uncovering t ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Đã hoàn thành
2108h55 01/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
2208h55 03/05/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 11: Legends of t ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Đã hoàn thành
2308h55 08/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnATrần Đức Phúc (1t)
Lục Anh Tú (1t)
Hoàng Thị Hồng Vân (1t)
Đã hoàn thành
2408h55 10/05/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 12: Vanished! A. ...Trần Công Minh (1t)
Trần Anh Thư (1t)
Phạm Khởi Vỹ (1t)
Đã hoàn thành