Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đặng Thị Hoàng An2112751029NA2501A12/06/1997NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2501ANgữ Dụng Học Trần Thị Ngọc Liên1700
2NA2501ATrung Văn Cơ Sở 41700
3NA2501APhân Tích Diễn Ngôn1700
4NA2501APhiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao1700
5NA2501ABiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao1700
6NA2501ALịch Sử Đảng1700
7DL25-NA25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3600
8NA25Phân Tích Diễn Ngôn Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Ngọc Liên3100
9NA25Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Trần Thị Ngọc Liên3100
10NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Đặng Thị Vân3109
11NA25A,M-NA26ATrung Văn Cơ Sở 4 Hồ Thị Thu Trang3009

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课 1.词语 ...
208h55 16/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thanh Tùng (3t, )
307h00 17/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to Pragm ...
409h50 17/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
507h00 18/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênGiới thiệu học phần v ...
609h50 18/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to DA ...
707h00 19/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课: 2. 语法+课文 ...
809h50 19/01/2024B2031NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十七课 3. 听力+ 阅读+练习 ...
907h00 23/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 1.词语 ...
1008h55 23/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
1107h00 24/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênDeixis ...
1209h50 24/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1313h00 24/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
1407h00 25/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênBài 1: Take note và t ...
1509h50 25/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liênu1_What is discourse ...
1607h00 26/01/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 2. 语法+课文 ...
1707h00 30/01/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十八课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Nguyễn Thu Yến (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Nguyễn Lam Trường (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
1808h55 30/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (3t, )
Đặng Anh Thư (3t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, true)
Phan Đức Duy (3t, )
1907h00 31/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPractice Exercise and ...
2009h50 31/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2113h00 31/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...Phan Đức Duy (4t, )
Nguyễn Tiến Dũng (4t, )
Nguyễn Nhật Minh (4t, )
Trần Ngọc Quỳnh (4t, )
Trần Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Văn Cường (4t, )
2207h00 01/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênKỹ thuật phiên dịch- ...
2309h50 01/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...
2407h00 02/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 1.词语 ...
2507h00 20/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 2. 语法+课文 ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
2608h55 20/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
2707h00 21/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperative principle ...
2809h50 21/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2907h00 22/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênSử dụng từ vựng hiệu ...Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
3009h50 22/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
3107h00 23/02/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第十九课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Đặng Anh Thư (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
3207h00 27/02/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
3308h55 27/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...
3407h00 28/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênTrần Thị Thảo (3t, )
Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Nhật Minh (3t, )
3509h50 28/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3607h00 29/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...
3709h50 29/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
3807h00 01/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Gia Long (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
3907h00 05/03/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...
4008h55 05/03/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Đào Vân Như (3t, )
Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, )
4107h00 06/03/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênReference and Inferen ...Phan Đức Duy (1t, )
4209h50 06/03/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4313h00 06/03/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Đào Thị Mai Hương (3t, )
Phạm Thị Ngát (3t, )
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, )
Trần Thị Thu Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (4t, )
4407h00 07/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
4509h50 07/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
4607h00 08/03/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang小测试(1) ...
4707h55 12/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPresupposition and en ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Trần Thị Thảo (2t, )
Trịnh Đình Tuấn (2t, )
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, )
4809h50 12/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Trần Ngọc Quỳnh (2t, )
Trần Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, )
4908h55 13/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5013h00 13/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
5113h55 13/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...
5207h00 14/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
5309h50 14/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênEntailment and Exerci ...
5407h55 15/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Phan Đức Duy (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
5507h55 19/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperation and impli ...
5609h50 19/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Gia Long (1t, )
Phạm Thị Ngát (1t, )
5708h55 20/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5813h00 20/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
5913h55 20/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
6007h00 21/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thùy Dương (1t, )
Phùng Quang Khải (1t, )
Đào Thanh Nhung (1t, )
Trần Ngọc Quỳnh (1t, )
Đặng Anh Thư (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
6109h50 21/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênSpeech acts ...
6207h55 22/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Gia Long (1t, )
6307h55 26/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPoliteness ...
6409h50 26/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU6_Discourse Markers ...
6508h55 27/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6613h00 27/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
6713h55 27/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
6807h00 28/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
6909h50 28/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênConversation and pref ...
7007h55 29/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU7_The application of ...
7107h00 02/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
7208h55 02/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
7308h55 03/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7407h00 04/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
7507h00 05/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Phùng Quang Khải (3t, false)
Đào Thanh Nhung (3t, false)
Đào Vân Như (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
7607h00 09/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十一课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
7708h55 09/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...Trịnh Đình Tuấn (3t, )
7808h55 10/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7907h00 11/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
8007h00 12/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Đào Thị Mai Hương (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Thị Thảo (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
8107h00 16/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 2. 语法+课文 ...Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Trần Đức Phúc (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
8208h55 16/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...
8308h55 17/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8407h00 18/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
8507h00 19/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十二课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (1t, )
Đào Thị Mai Hương (1t, )
Lê Diệu Linh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
8607h00 23/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 1.词语 ...
8708h55 23/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation quality a ...
8808h55 24/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8907h00 25/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênNote-Taking revision ...
9007h00 26/04/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 2. 语法+课文 ...Nguyễn Thu Yến (3t, false)
Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Lê Diệu Linh (1t, )
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
9107h00 30/04/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang
9208h55 30/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân ...
9308h55 01/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9407h00 02/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênRevision 1 ...
9507h00 03/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十三课: 3. 听力+ 阅读+练习 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Lục Anh Tú (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
9607h00 07/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 1.词语 ...Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
9708h55 07/05/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
9808h55 08/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9907h00 09/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênTests ...
10007h00 10/05/2024B2033NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 2. 语法+课文 ...Đặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Văn Cường (3t, false)
Phan Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phùng Quang Khải (1t, )
Lê Diệu Linh (3t, false)
Trần Đức Phúc (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trịnh Đình Tuấn (3t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (3t, false)
Nguyễn Thu Yến (1t, )
Trần Thị Thảo (3t, false)
10107h00 14/05/2024B2032NA25A,M-NA26A
Trung Văn Cơ Sở 4
Hồ Thị Thu Trang第二十四课: 3. 听力+ 阅读+练习 下 ...Nguyễn Văn Cường (1t, )
Đặng Biên Cương (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Phùng Quang Khải (1t, )
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Đào Vân Như (2t, false)
Trần Đức Phúc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Yến (2t, false)