Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Tình04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Hải Anh2112401012QT2501K
6.67%
93.33%
30000
2Nguyễn Phương Anh2112401008QT2501K
71.43%
28.569999999999993%
300000
3Nguyễn Hải Châu2112401015QT2501K
0%
100.0%
0000
4Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
13.33%
86.67%
603.003
5Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
6.67%
93.33%
30000
6Vũ Thị Mỹ Hảo2112401007QT2501K
0%
100.0%
0000
7Đỗ Thị Mỹ Hằng2112401009QT2501K
57.14%
42.86%
240000
8Nguyễn Công Hân2112401026QT2501K
35.71%
64.28999999999999%
150000
9Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
6.67%
93.33%
30000
10Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
6.67%
93.33%
30000
11Trần Diệu Linh2112401011QT2501K
0%
100.0%
0000
12Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
78.57%
21.430000000000007%
330000
13Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
19.05%
80.95%
80000
14Nguyễn Thị Thùy Linh2112401017QT2501K
0%
100.0%
0000
15Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0%
100.0%
03.02.05
16Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
20.0%
80.0%
90000
17Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
6.67%
93.33%
30000
18Lê Thanh Mai2112401004QT2501K
14.29%
85.71000000000001%
60000
19Phạm Kiều Minh2112401024QT2501K
6.67%
93.33%
30000
20Bùi Hoàng My2112401018QT2501K
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
19.05%
80.95%
80000
22Trương Kiều Oanh2112401023QT2501K
7.14%
92.86%
30000
23Trần Phương Thảo2012401003QT2501K
78.57%
21.430000000000007%
330000
24Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
0%
100.0%
0000
25Phạm Hữu Thịnh2112401013QT2501K
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
20.0%
80.0%
90000
27Bùi Thị Thùy Trang2112401006QT2501K
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Thị Cẩm Vân2112401020QT2501K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 18/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhMở đầu 0.5
Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1. Mục tiêu, chức năng của phân tích TCDN 0.5
1.2. Đối tượng nghiên cứu của PTTCDN 0.5
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 3.0
207h00 25/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
1.4. Kỹ thuật phân tích TCDN
1.5. Tổ chức phân tích tài chính trong DN
1.6. Những thông tin cần thiết cho phân tích TC
Ch¬ương 2: Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị phục vụ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
307h00 01/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình Ch¬ương 2: Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp (tiếp)
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị phục vụ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
2.2. Bảng cân đối kế toán
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
Chương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN
Nguyễn Thị Ninh (3t, true)
Trần Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, true)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
407h00 22/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
507h00 29/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
607h00 07/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
3.2. Phân tích chính sách đầu tư của DN
3.3. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
707h00 14/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.3. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận (tiếp)
Đánh giá 1
Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp
4.1. Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn

Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
807h00 21/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
907h00 28/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà Thu (3t, false)
1007h00 04/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn (tiếp)
1107h00 11/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn (tiếp)
Chương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp
5.1. Phân tích kết quả kinh doanh
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
1207h00 25/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.1. Phân tích kết quả kinh doanh (tiếp)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
1307h00 02/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.2. Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
1413h55 07/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Đánh giá 2
Chương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp
6.1. Rủi ro và phân loại rủi ro
1507h00 09/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp
6.2. Phương pháp phân tích rủi ro
6.3. Dự báo rủi ro

Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Công Hân (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)

Lịch trình dự kiến