Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M20/10/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501MMarketing Quốc Tế Nguyễn Văn Thụ1600
2QT2501MMarketing Dịch Vụ Nguyễn Thị Tình1660
3QT2501MKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng1610
4QT2501MQuản Trị Bán Hàng Phạm Thị Kim Oanh1620
5QT2501MVăn Bản Học1600
6QT2501MQuản Trị Nhân Lực1600
7QT2501MQuản Trị Marketing1600
8QT2501MLịch Sử Đảng1600
9Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan2800
10QT25Văn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh4400
11QT25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang4400
12QT25M-NQuản Trị Marketing Phạm Thị Nga2330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
209h50 15/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...
307h00 16/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
407h00 17/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
509h50 17/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
607h00 18/01/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN Đ ...
708h55 19/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Giới thiệu ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
807h55 20/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 1. TỔNG QUAN V ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, true)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
907h00 22/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
1009h50 22/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. tiếp ...
1107h00 23/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
1207h00 24/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1309h50 24/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
1407h00 25/01/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...
1508h55 26/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1 (tiếp) 1.2 H ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, true)
1607h55 27/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga1.2 Quản trị marketin ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
1707h00 29/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, false)
1809h50 29/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...
1907h00 30/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
2007h00 31/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2109h50 31/01/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
2207h00 01/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...
2308h55 02/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị Tình Chương 2: Hành vi kh ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
2407h55 03/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
2507h00 19/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
2609h50 19/02/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...
2707h00 20/02/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
2809h50 20/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
2907h00 21/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3009h50 21/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
3107h00 22/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI ...
3207h00 23/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng, nhiệm ...Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Lưu Phúc Lộc (2t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
3308h55 23/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Hành vi khá ...Phạm Hồng Chương (3t, true)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
3407h55 24/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga2.3 Hoạch định chiến ...Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
3507h00 26/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
3609h50 26/02/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp CHƯƠN ...
3707h00 27/02/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
3809h50 27/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.5. Cơ hội, khó khăn ...Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
3907h00 28/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4009h50 28/02/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
4107h00 29/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ...Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
4207h00 01/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT V ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
4308h55 01/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Lựa chọn th ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4407h55 02/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4507h00 04/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
4609h50 04/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...
4707h00 05/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
4809h50 05/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Chiến lược tổng ...
4907h00 06/03/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5009h50 06/03/2024C2012QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5107h00 07/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...Lưu Phúc Lộc (1t, false)
5207h00 08/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.4. Thiết kế mô hình ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
5308h55 08/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Cân bằng cu ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
5407h55 09/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích khách h ...Nguyễn Xuân Hải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, true)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
5507h00 11/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
5609h50 11/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...
5707h00 12/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
5809h50 12/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠ ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
5907h00 13/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6008h55 13/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
6107h00 14/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...
6207h00 15/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Dự báo trong BH ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
6308h55 15/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Quyết định ...Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, true)
6407h55 16/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích cạnh tr ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
6507h00 18/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
6609h50 18/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
6707h00 19/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
6809h50 19/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.4. Các hđ và chương ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
6907h00 20/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7008h55 20/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7114h55 20/03/2024C2014QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
7207h00 21/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
7307h00 22/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
7408h55 22/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
7514h55 22/03/2024C1024QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
7607h55 23/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CÁC CHIẾN L ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
7707h00 25/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
7809h50 25/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...
7907h00 26/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
8009h50 26/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 4: TỔ CHỨC MẠN ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
8114h55 26/03/2024C1044QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
8207h00 27/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8308h55 27/03/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8414h55 27/03/2024C1044QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
8507h00 28/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG1: Nhận biết chứng ...
8607h00 29/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Một số cơ cấu tổ ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
8708h55 29/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...
8807h55 30/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga4.2 Chiến lược market ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
8908h55 01/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 5: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
9007h00 02/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9109h50 02/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 5: TỔ CHỨC LỰC ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
9207h00 03/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9308h55 03/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9407h00 04/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
9507h00 05/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Các nguồn tuyển ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
9608h55 05/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...
9707h55 06/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, )
Đỗ Xuân Thanh (3t, )
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
9808h55 08/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.2 Giá 5.3 Phân phối ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
9907h00 09/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10009h50 09/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh5.5. Yêu cầu huấn luy ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
10107h00 10/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10208h55 10/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
10307h00 11/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
10407h00 12/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Chương trình lươ ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
10508h55 12/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Quyết định ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10607h55 13/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10708h55 15/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.4 Xúc tiến BT ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10807h00 16/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: tiếp CHƯƠNG ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
10909h50 16/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh6.4. Động viên và các ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
11007h00 17/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11108h55 17/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
11207h00 18/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
11307h00 19/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
11408h55 19/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Quyết định ...Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
11507h55 20/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
11608h55 22/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Đánh giá 2 Chương ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
11707h00 23/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
11809h50 23/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh7.2. Phương pháp kiểm ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
11907h00 24/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
12008h55 24/04/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
12107h00 25/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
12207h00 26/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh8.1. Tổ chức hoạt độn ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
12308h55 26/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Quyết định ...
12407h00 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...
12507h55 27/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
12610h45 27/04/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh g ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
12708h55 29/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga6.2 Thực hiện chiến l ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
12807h00 30/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...
12909h50 30/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
13007h00 01/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
13108h55 01/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
13207h00 02/05/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
13307h00 03/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh8.2. Tổ chức các dịch ...Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
13408h55 03/05/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Quyết định ...Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
13507h55 04/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
13610h45 04/05/2024B2031Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Vũ Thị Huyền Linh (1t, false)
Nguyễn Thái Sơn (1t, false)
13708h55 06/05/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Tổng kết, ôn tập c ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
13813h55 06/05/2024C2023QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra tư cách số 3 ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
13907h00 07/05/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
14009h50 07/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
14107h00 08/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
14208h55 08/05/2024C2013QT25
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
14307h00 09/05/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn Thụ
14407h00 10/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh
14508h55 10/05/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Quyết định ...Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
14614h55 10/05/2024B1033QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Quyết định ...
14707h55 11/05/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...