Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Kim Oanh10050004Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd213030
2QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2216060
3QT2501MQuản Trị Bán Hàng164545
4QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd343030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhChương 6: Kiểm toán c ...Đã hoàn thành
207h00 18/01/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Khánh Duy (1t)
Nguyễn Quang Minh (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Thu Trang (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đã hoàn thành
309h50 19/01/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Đã hoàn thành
407h00 23/01/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh6.3 Thực hiện các thử ...Đã hoàn thành
507h00 25/01/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 2: Đạo đức kin ...Đào Phương Thảo (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đào Quỳnh Anh (3t)
Đã hoàn thành
609h50 26/01/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...Đã hoàn thành
707h00 30/01/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh6.4 Bài tập thực hành ...Đã hoàn thành
807h00 01/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Phạm Ngọc Ánh (2t)
Dương An Huy (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Đào Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Khánh Duy (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Bùi Thị Thảo (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đã hoàn thành
909h50 02/02/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...Đã hoàn thành
1007h00 20/02/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh6.4 Bài tập thực hành ...Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Đã hoàn thành
1109h50 20/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...Phạm Hồng Chương (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
1207h00 22/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Đào Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Quang Thắng (2t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 23/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng, nhiệm ...Phạm Hồng Chương (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Minh Ánh (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Lưu Phúc Lộc (2t)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Đã hoàn thành
1409h50 23/02/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Đã hoàn thành
1507h00 27/02/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh6.4 Bài tập thực hành ...Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 27/02/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.5. Cơ hội, khó khăn ...Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 29/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3Chương 3: Văn hóa do ...Lã Duy Sáng (1t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Đào Quỳnh Anh (3t)
Phạm Văn Chuẩn (3t)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Dương An Huy (3t)
Đào Phương Thảo (3t)
Hoàng Thu Trang (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đã hoàn thành
1807h00 01/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT V ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Nguyễn Quý Thành (2t)
Đã hoàn thành
1909h50 01/03/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2.2. Nhân diện các ...Đã hoàn thành
2007h00 05/03/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Đã hoàn thành
2109h50 05/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Chiến lược tổng ...Đã hoàn thành
2207h00 07/03/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.2. Vai trò của vă ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Đào Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Minh Hà (3t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t)
Nguyễn Quang Thắng (3t)
Lê Thị Huyền Trang (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Đã hoàn thành
2307h00 08/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.4. Thiết kế mô hình ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2409h50 08/03/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 11/03/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 3: Văn hóa doa ...Nguyễn Hà Thu (2t)
Trần Hải Anh (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hà (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Thu Hiền (2t)
Trần Phương Thảo (2t)
Phạm Hữu Thịnh (2t)
Đã hoàn thành
2607h00 12/03/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh7.4 Bài tập thực hành ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2709h50 12/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠ ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2807h00 15/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Dự báo trong BH ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2909h50 15/03/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh7.4 Bài tập thực hành ...Nguyễn Phương Anh (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Công Hân (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 18/03/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Văn hóa doanh ng ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 19/03/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhChương 8:Kiểm toán cá ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
3209h50 19/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.4. Các hđ và chương ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 22/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
3409h50 22/03/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.3.Kiểm toán chi phí ...Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 25/03/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.3. Các yếu tố cấu ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
3607h00 26/03/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.4.Kiểm toán chi phí ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
3709h50 26/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 4: TỔ CHỨC MẠN ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
3807h00 29/03/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Một số cơ cấu tổ ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
3909h50 29/03/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.5 Bài tập thực hành ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4007h00 01/04/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.5 Bài tập thực hành ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4109h50 01/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Lê Minh Trúc (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Đã hoàn thành
4207h00 02/04/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.5 Bài tập thực hành ...Trương Kiều Oanh (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Đã hoàn thành
4309h50 02/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 5: TỔ CHỨC LỰC ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
4407h00 05/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Các nguồn tuyển ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
4509h50 05/04/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4607h00 08/04/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhĐánh giá 2 ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4709h50 08/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Hồ Thăng Trọng (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Vũ Xuân Minh (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Đã hoàn thành
4807h00 09/04/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh8.5 Bài tập thực hành ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
4909h50 09/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh5.5. Yêu cầu huấn luy ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5007h00 12/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Chương trình lươ ...Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Quý Thành (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t)
Đã hoàn thành
5109h50 12/04/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Trần Phương Thảo (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Đã hoàn thành
5207h00 15/04/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim Oanh9.5.Thảo luận với khá ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
5309h50 15/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Phạm Duy Nam (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Phạm Văn Chuẩn (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Phạm Quỳnh Anh (1t)
Đã hoàn thành
5407h00 16/04/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
5509h50 16/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh6.4. Động viên và các ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5607h00 19/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5709h50 19/04/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
5807h00 22/04/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
5909h50 22/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Lê Thị Khánh Linh (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Quỳnh Anh (2t)
Phạm Duy Nam (2t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Vũ Ngọc Trung (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Đã hoàn thành
6007h00 23/04/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Đã hoàn thành
6109h50 23/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh7.2. Phương pháp kiểm ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
6207h00 26/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh8.1. Tổ chức hoạt độn ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
6309h50 26/04/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
6407h00 29/04/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
6509h50 29/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Vũ Khánh Ly (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Quỳnh Anh (2t)
Trần Thị Kiều Anh (2t)
Phạm Ngọc Ánh (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Minh Hà (2t)
Lê Thị Khánh Linh (2t)
Phạm Duy Nam (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Bùi Thị Thảo (2t)
Nguyễn Thu Trang (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Đã hoàn thành
6607h00 30/04/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBị hủy
6709h50 30/04/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhBị hủy
6807h00 03/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh8.2. Tổ chức các dịch ...Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đã hoàn thành
6909h50 03/05/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
7007h00 06/05/2024C2012QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
7109h50 06/05/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Trần Thị Kiều Anh (2t)
Lê Thị Khánh Linh (2t)
Lê Thị Huyền Trang (2t)
Hoàng Thu Trang (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Đã hoàn thành
7213h55 06/05/2024C2023QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra tư cách số 3 ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
7307h00 07/05/2024C2013QT2501K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Phạm Thị Kim OanhBài tập tổng hợp ...Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
7409h50 07/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhBị hủy
7507h00 10/05/2024C2022QT2501M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhBị hủy
7609h50 10/05/2024C2012QT2501K
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Trần Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành