Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2501MMarketing Dịch Vụ Nguyễn Thị Tình04233vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
7.14%
92.86%
30000
2Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0%
100.0%
0000
3Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
35.71%
64.28999999999999%
150000
4Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
7.14%
92.86%
30000
5Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
21.43%
78.57%
90000
6Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
0.0%
100.0%
00000
8Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
7.14%
92.86%
30000
9Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
13.33%
86.67%
60000
10Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
13.33%
86.67%
60000
12Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
7.14%
92.86%
30000
13Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
71.43%
28.569999999999993%
300000
14Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
13.33%
86.67%
60000
16Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 19/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Giới thiệu về Marketing dịch vụ
1.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ
1.2 Hệ thống Marketing dịch vụ
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
208h55 26/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1 (tiếp)
1.2 Hệ thống Marketing dịch vụ (tiếp)
1.3 Khái quát về marketing dịch vụ
Chương 2: Hành vi khách hàng trong Marketing DV
2.1 Khái quát về hành vi tiêu dùng DV
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
308h55 02/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị Tình Chương 2: Hành vi khách hàng Marketing dịch vụ (tiếp)
2.1 Khái quát về hành vi tiêu dùng dịch vụ (tiếp)
2.2. Quá trình khách hàng ra quyết định mua dịch vụ
2.3. Thiết kế quá trình cung ứng dịch vụ và quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh dịch vụ
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
408h55 23/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Hành vi khách hàng Marketing dịch vụ (tiếp)
2.3. Thiết kế quá trình cung ứng dịch vụ và quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh dịch vụ (tiếp)
Chương 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ
3.1 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2 Định vị dịch vụ
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
508h55 01/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ (tiếp)
3.2 Định vị dịch vụ (tiếp)
Chương 4: Cân bằng cung cầu về DV của DN và Quản lý hiệu suất
4.1 Cân bằng cầu và khả năng cung ứng về dịch vụ
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
608h55 08/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Cân bằng cung cầu về DV của DN và Quản lý hiệu suất (tiếp)
4.2 Quản lý hiệu suất trong kinh doanh dịch vụ
Chương 5: Quyết định sản phẩm dịch vụ
5.1 Dịch vụ và các quyết định về đặc trưng dịch vụ
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
708h55 15/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Quyết định sản phẩm dịch vụ (tiếp)
5.2 Quyết định về chất lượng dịch vụ
5.3 Phát triển dịch vụ mới
5.4 Quyết định thương hiệu dịch vụ

Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
808h55 22/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định giá dịch vụ
6.1 Đặc điểm định giá dịch vụ
6.2 Phương pháp xác định giá dịch vụ
6.3 Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị cảm nhận

Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
908h55 05/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định giá dịch vụ (tiếp)
6.4 Quản trị giá dịch vụ
Chương 7: Quyết định phân phối dịch vụ
7.1 Khái quát về phân phối dịch vụ
7.2 Quyết định về phương thức phân phối
1008h55 12/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Quyết định phân phối dịch vụ (tiếp)
7.2 Quyết định về phương thức phân phối (tiếp)
7.3 Quyết định về địa điểm, thời gian trung gian và cộng nghệ
Chương 8: Quyết định truyền thông dịch vụ
8.1 Khái quát về truyền thông trong kinh doanh dịch vụ


Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1108h55 19/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Quyết định truyền thông dịch vụ (tiếp)
8.1 Khái quát về truyền thông trong kinh doanh dịch vụ (tiếp)
8.2 Kế hoạch truyền thông dịch vụ
8.3 Thách thức trong truyền thông dịch vụ
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)

Lịch trình dự kiến