Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2701Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga04833vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312400024QT2701
16.67%
83.33%
80000
2Nguyễn Tường Anh2312400027QT2701
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Văn Anh2312400002QT2701
4.17%
95.83%
20000
4Nguyễn Vũ Hải Anh2312400020QT2701
39.58%
60.42%
190000
5Nguyễn Quốc An2312400014QT2701
4.17%
95.83%
20000
6Lương Thị Ngọc Bích2312400016QT2701
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Thị Ngọc Bích2312400032QT2701
0.0%
100.0%
00000
8Nguyễn Văn Dũng2312400073QT2701
4.17%
95.83%
20000
9Phạm Đại Dương2312400025QT2701
6.25%
93.75%
30000
10Đặng Xuân Đạt2312400036QT2701
0.0%
100.0%
00000
11Bùi Đức2312400007QT2701
0.0%
100.0%
00000
12Vũ Hoàng Gia2312400026QT2701
2.08%
97.92%
10000
13Tô Hải Thanh Giang2312400021QT2701
6.25%
93.75%
30000
14Vũ Thị Hà2312400033QT2701
4.17%
95.83%
20000
15Dương Thu Hằng2312400013QT2701
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Huy Hoàng2312400085QT2701
62.5%
37.5%
300000
17Vũ Minh Hòa2312408001QT2701
6.25%
93.75%
30000
18Đinh Thị Thu Huyên2312400077QT2701
6.25%
93.75%
30000
19Phạm Quốc Huy2312400010QT2701
43.75%
56.25%
210000
20Trần Thị Mai Hương2312400030QT2701
4.17%
95.83%
20000
21Phùng Thu Hương2312400028QT2701
62.5%
37.5%
300000
22Lê Đức Hùng2312400040QT2701
0%
100.0%
0000
23Hồ Trần Trúc Lam2312400017QT2701
8.33%
91.67%
40000
24Trần Khánh Linh2312700039QT2701
0.0%
100.0%
00000
25Nguyễn Thuỳ Linh2312400008QT2701
4.17%
95.83%
20000
26Vũ Thuỳ Linh2312400019QT2701
4.17%
95.83%
20000
27Nguyễn Thị Khánh Ly2312400018QT2701
10.42%
89.58%
50000
28Vũ Ánh Xuân Mai2312400023QT2701
22.92%
77.08%
110000
29Đỗ Thị Thu Mai2312400072QT2701
0%
100.0%
0000
30Phạm Bảo Ngọc2312400083QT2701
56.25%
43.75%
270000
31Trần Thái Nhật2312400015QT2701
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Thị Hoàng Quyên2312400035QT2701
14.58%
85.42%
70000
33Đoàn Phú Quý2312400078QT2701
10.42%
89.58%
50000
34Nguyễn Trường Sơn2312400038QT2701
16.67%
83.33%
80000
35Phạm Hương Thảo2312400039QT2701
4.17%
95.83%
20000
36Nguyễn Thị Phương Thảo2312400034QT2701
6.25%
93.75%
30000
37Phạm Thu Thảo2312400029QT2701
0.0%
100.0%
00000
38Đỗ Xuân Thắng2312400031QT2701
10.42%
89.58%
50000
39Trần Lê Minh Thu2312400009QT2701
4.17%
95.83%
20000
40Đỗ Vĩnh Thành Trung2312400079QT2701
8.33%
91.67%
40000
41Nguyễn Thái Hòa Viên2312400022QT2701
0%
100.0%
0000
42Vũ Thị Yến2312400003QT2701
6.25%
93.75%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 18/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học
Chương 1: Đại cương về tiền tệ và tài chính
1.1. Lí luận chung về tiền tệ.
215h50 19/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về tiền tệ.
1.2. Tài chính và hệ thống tài chính
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
313h55 25/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.2. Tài chính và hệ thống tài chính
Thảo luận chương 1
415h50 26/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách nhà nước
2.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
2.2. Thu ngân sách nhà nước

Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
513h55 01/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.2. Thu ngân sách nhà nướ
2.3. Chi NSNN. 2.4. Cân đối NSNN – BChi NSNN.
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Tô Hải Thanh Giang (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Gia (1t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
615h50 02/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống NSNN2.6. Chu trình quản lí NSNN.
Thảo luân chương 2
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, true)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Trần Lê Minh Thu (2t, false)
713h55 22/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính doanh nghiệp (TCDN)
3.1. Khái niệm doanh nghiệp (DN) - Các hình thái DN.
3.2. Bản chất và vai trò của TCDN.
3.3. Nguồn vốn của DN

Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
815h50 23/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.3. Nguồn vốn của DN
3.4. Quản lý và sử dụng vốn của DN- Tài sản của DN.
Bài tâp
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Xuân Thắng (2t, false)
913h55 29/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.5. Chi phí và giá thành của DN.
3.6. Thu nhập và lợi nhuận của DN.

Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
1015h50 01/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tâp
Thảo luận
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (2t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1113h55 07/03/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐánh giá 1
Chương 4: Thị trường tài chính
4.1. Khái niệm và cơ cấu của TTTC.
4.2. Chức năng, vai trò của TTTC.
4.3. Thị trường tiền tệ
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1215h50 08/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng khoán
4.5. TTTC ở Việt Nam
Thảo luận
Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Quốc An (2t, false)
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Phạm Hương Thảo (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
1314h55 12/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận
Chương 6: Tài chính quốc tế
I. Cơ sở hình thành và phát triển TCQT
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)

Lịch trình dự kiến