Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Thị Thu Mai2312400072QT270130/11/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyQuản Trị Kinh Doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2701Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Huyền4200
2QT2701Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3100
3QT2701Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4200
4QT2701Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4200
5QT2701Thống Kê Kinh Doanh Nguyễn Thị Tình4232
6QT2701Pháp Luât Đại Cương4200
7QT2701Giáo Dục Quốc Phòng4200
8QT2701-DL27Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: Having fun ...
209h50 15/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
313h00 16/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: Having fun ...
407h00 17/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
508h55 17/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
607h00 18/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.2. Nền kinh tế 1.2 ...Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Phạm Hương Thảo (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Phạm Đại Dương (1t, )
Vũ Hoàng Gia (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
713h55 18/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
813h00 19/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
915h50 19/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
1007h00 22/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: Money and how ...
1109h50 22/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Quốc An (1t, )
Nguyễn Đức Anh (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Bích (1t, )
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (1t, )
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
1213h00 23/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: Money and how ...
1307h00 24/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản l ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
1408h55 24/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1507h00 25/01/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
1613h55 25/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.2. Tài chính và hệ ...
1713h00 26/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Dương Thu Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (1t, false)
1815h50 26/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1907h00 29/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Food for life ...
2009h50 29/01/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
2113h00 30/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Food for life ...
2207h00 31/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2308h55 31/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2407h00 01/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Bùi Đức (1t, )
Phạm Quốc Huy (1t, )
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t, )
Đoàn Phú Quý (1t, )
Trần Lê Minh Thu (1t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
2513h55 01/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.2. Thu ngân sách nh ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Tô Hải Thanh Giang (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Gia (1t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
2613h00 02/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, true)
Vũ Thị Hà (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, true)
Trần Thị Mai Hương (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (3t, false)
Vũ Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Trần Lê Minh Thu (3t, false)
2715h50 02/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, true)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Trần Lê Minh Thu (2t, false)
2807h00 19/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 4: Family ties ...
2909h50 19/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3013h00 20/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
3107h00 21/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công th ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3208h55 21/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3307h00 22/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
3413h55 22/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, false)
3513h00 23/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
3615h50 23/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.3. Nguồn vốn của DN ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Xuân Thắng (2t, false)
3707h00 26/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 4: Family ties ...
3809h50 26/02/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
3913h00 27/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 5:It feels like ...
4007h00 28/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Dương Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
4108h55 28/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4207h00 29/02/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Đức Anh (1t, )
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Đoàn Phú Quý (3t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
4313h55 29/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.5. Chi phí và giá t ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false)
Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
4413h00 01/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
4515h50 01/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tâp Thảo luận ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Lương Thị Ngọc Bích (2t, true)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
4607h00 04/03/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền Unit 5:It feels like ...
4709h50 04/03/2024B2032QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Nguyễn Trường Sơn (1t, )
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
4813h00 05/03/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6:Best friends ...
4907h00 06/03/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5008h55 06/03/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5107h00 07/03/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Tường Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
5213h55 07/03/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 Chương 4: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5313h00 08/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
5415h50 08/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Quốc An (2t, false)
Nguyễn Văn Dũng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đoàn Phú Quý (2t, false)
Phạm Hương Thảo (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
5507h55 01/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6:Best friends ( ...
5613h55 02/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7:The easy life ...
5707h00 03/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
5809h50 03/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5907h00 04/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
6013h55 04/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
6113h00 05/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Đại Dương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trần Thị Mai Hương (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, false)
6214h55 05/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 5: Các tổ chức ...Phạm Đại Dương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, true)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
6307h55 08/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7:The easy life ...
6413h55 09/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
6507h00 10/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Sắp xế ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, true)
6609h50 10/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6707h00 11/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 5.2. Thị trường độc ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
6813h55 11/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
6913h00 12/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
7014h55 12/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
7107h55 15/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8:Sporting momen ...
7213h55 16/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8:Sporting momen ...
7307h00 17/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7. Thống ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Hà (3t, true)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
7409h50 17/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7507h00 18/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan Chương 6. Thị trường ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
7613h55 18/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
7713h00 19/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Văn Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
7814h55 19/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
7907h55 22/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9:The wonders of ...
8013h55 23/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9:The wonders of ...
8107h00 24/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8. Biểu đ ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
8209h50 24/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8307h00 25/04/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan 6.2.Thị trường vốn 6 ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
8409h50 25/04/2024B2022QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
8513h55 25/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đỗ Xuân Thắng (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
8613h00 26/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
8714h55 26/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
8807h55 29/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
8913h55 30/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
9007h00 01/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...
9109h50 01/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9207h00 02/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập: Phân tích hàn ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9309h50 02/05/2024B2021QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9413h55 02/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Đỗ Thị Thu Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Thu Thảo (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
9513h00 03/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Vũ Minh Hòa (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Vũ Thuỳ Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, false)
Vũ Thị Yến (2t, false)
9614h55 03/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Vũ Minh Hòa (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Yến (3t, false)
9707h55 06/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10:Around town ...
9813h55 07/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10:Around town ( ...
9907h00 08/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Quốc An (3t, false)
Phạm Quốc Huy (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t, true)
10009h50 08/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10107h00 09/05/2024B2023QT2701
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10213h55 09/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Đặng Xuân Đạt (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
10313h00 10/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11 (tiếp) Đánh ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Trường Sơn (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
10414h55 10/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10507h55 13/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11:Future bodies ...
10607h55 14/05/2024B2034QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11:Future bodies ...
10713h00 14/05/2024B1023QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 12: Travellers’t ...
10807h00 15/05/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5. Biểu đ ...Phùng Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, true)
Phạm Quốc Huy (3t, false)