Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2701Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy03018vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312400024QT2701
20.0%
80.0%
60000
2Nguyễn Tường Anh2312400027QT2701
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Văn Anh2312400002QT2701
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Vũ Hải Anh2312400020QT2701
13.33%
86.67%
40000
5Nguyễn Quốc An2312400014QT2701
0%
100.0%
0000
6Lương Thị Ngọc Bích2312400016QT2701
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Thị Ngọc Bích2312400032QT2701
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Văn Dũng2312400073QT2701
0%
100.0%
0000
9Phạm Đại Dương2312400025QT2701
0%
100.0%
0000
10Đặng Xuân Đạt2312400036QT2701
6.67%
93.33%
20000
11Bùi Đức2312400007QT2701
0%
100.0%
0000
12Vũ Hoàng Gia2312400026QT2701
0%
100.0%
0000
13Tô Hải Thanh Giang2312400021QT2701
0%
100.0%
0000
14Vũ Thị Hà2312400033QT2701
13.33%
86.67%
40000
15Dương Thu Hằng2312400013QT2701
6.67%
93.33%
20000
16Nguyễn Huy Hoàng2312400085QT2701
60.0%
40.0%
180000
17Vũ Minh Hòa2312408001QT2701
0%
100.0%
0000
18Đinh Thị Thu Huyên2312400077QT2701
10.0%
90.0%
30000
19Phạm Quốc Huy2312400010QT2701
20.0%
80.0%
60000
20Trần Thị Mai Hương2312400030QT2701
0%
100.0%
0000
21Phùng Thu Hương2312400028QT2701
60.0%
40.0%
180000
22Lê Đức Hùng2312400040QT2701
10.0%
90.0%
30000
23Hồ Trần Trúc Lam2312400017QT2701
6.67%
93.33%
20000
24Trần Khánh Linh2312700039QT2701
0%
100.0%
0000
25Nguyễn Thuỳ Linh2312400008QT2701
0%
100.0%
0000
26Vũ Thuỳ Linh2312400019QT2701
0%
100.0%
0000
27Nguyễn Thị Khánh Ly2312400018QT2701
13.33%
86.67%
40000
28Vũ Ánh Xuân Mai2312400023QT2701
16.67%
83.33%
50000
29Đỗ Thị Thu Mai2312400072QT2701
0%
100.0%
0000
30Phạm Bảo Ngọc2312400083QT2701
33.33%
66.67%
100000
31Nguyễn Thái Hòa Viên2312400022QT2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 17/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft Excel 2010
1-Tạo bảng tính đầu tiên
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
207h00 24/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
2-Quản lý bảnh tính
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
307h00 31/01/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Định dạng và in ấn
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Đặng Xuân Đạt (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Hồ Trần Trúc Lam (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
407h00 21/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
4-Công thức và bảng tính trong Excel
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
507h00 28/02/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5-Các Hàm trong Excel.
5.1.Các Hàm cơ bản.
5.2.Hàm điều kiện IF.
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Dương Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Phùng Thu Hương (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t, false)
607h00 06/03/2024D2012QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.3.Hàm tìm kiếm VLOOKUP().
5.3.Hàm tìm kiếm HLOOKUP().
Phùng Thu Hương (2t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t, false)
Vũ Thị Hà (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
707h00 03/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.4.Hàm tính toán có điều kiện (SUMIF; AVERAGEIF; COUNTIF)
5.5.Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS; AVERAGEIFS; COUNTIFS)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Phùng Thu Hương (3t, false)
807h00 10/04/2024D2013QT2701
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.1. Sắp xếp bảng tính
6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Phùng Thu Hương (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Huy Hoàng (3t, false)
Đinh Thị Thu Huyên (3t, false)
Lê Đức Hùng (3t, false)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false)

Lịch trình dự kiến