Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2701Cấu Trúc Máy Tính Đặng Quang Huy03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312101030CT2701
16.67%
83.33%
50000
2Nguyễn Hải Anh2312101020CT2701
16.67%
83.33%
50000
3Phạm Tuấn Anh2312101021CT2701
0.0%
100.0%
00000
4Nguyễn Việt Anh2312101042CT2701
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Hồng Đức2312101035CT2701
16.67%
83.33%
50000
6Bùi Mạnh Đức2312101015CT2701
0%
100.0%
0000
7Đỗ Mạnh Hoà2312101011CT2701
0%
100.0%
0000
8Cao Việt Hoàn2312101013CT2701
20.0%
80.0%
60000
9Vũ Đăng Huy2312101014CT2701
0%
100.0%
0000
10Bùi Đức Huy2312101019CT2701
0%
100.0%
0000
11Trần Đức Huy2312101045CT2701
0%
100.0%
0000
12Hoàng Lê Huy2312101012CT2701
10.0%
90.0%
30000
13Phạm Thành Hưng2312101017CT2701
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Thái Hưng2312101044CT2701
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Tuấn Khanh2312400057CT2701
0%
100.0%
0000
16Đỗ Quang Khải2312101005CT2701
10.0%
90.0%
30000
17Nguyễn Chí Kiên2312101027CT2701
0%
100.0%
0000
18Phùng Gia Kiệt2312101038CT2701
16.67%
83.33%
50000
19Nguyễn Xuân Lăng2312101031CT2701
0%
100.0%
0000
20Vũ Đình Lâm2312101025CT2701
16.67%
83.33%
50000
21Phú Trần Kim Liên2312101001CT2701
0%
100.0%
0000
22Chu Thị Linh2312101003CT2701
20.0%
80.0%
60000
23Thân Thành Long2312101022CT2701
0%
100.0%
0000
24Phạm Khánh Ly2312101024CT2701
20.0%
80.0%
60000
25Nguyễn Bắc Nam2312101023CT2701
20.0%
80.0%
60000
26Lương Khôi Nguyên2312101033CT2701
20.0%
80.0%
60000
27Vũ Văn Hoàng Phúc2312101039CT2701
0.0%
100.0%
00000
28Nguyễn Quang Phú2312101002CT2701
20.0%
80.0%
60000
29Nguyễn Mai Việt Phương2312101028CT2701
6.67%
93.33%
20000
30Lê Mạnh Quỳnh2312101040CT2701
0%
100.0%
0000
31Hoàng Duy Thành2312101007CT2701
0.0%
100.0%
00000
32Nguyễn Quang Thái2312101010CT2701
0%
100.0%
0000
33Đào Duy Thắng2312101029CT2701
0%
100.0%
0000
34Nghiêm Khánh Thiện2312101009CT2701
0%
100.0%
0000
35Đỗ Lê Thái Thịnh2312101043CT2701
0%
100.0%
0000
36Trần Đình Toàn2312101018CT2701
0%
100.0%
0000
37Nguyễn Lam Trường2312101026CT2701
0%
100.0%
0000
38Đỗ Mạnh Trường2312101041CT2701
0%
100.0%
0000
39Nguyễn Văn Trường2312101036CT2701
6.67%
93.33%
20000
40Nguyễn Xuân Tùng2312101006CT2701
10.0%
90.0%
30000
41Trần Hà Quang Vinh2312101034CT2701
0%
100.0%
0000
42Nguyễn Hoàng Anh Vũ2312101046CT2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Máy tính và các thiết bị ngoại vi
209h50 22/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 1: ...
309h50 29/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 1: ...
409h50 19/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: Giới thiệu Bộ vi xử lý.
509h50 26/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: ...
Nguyễn Hải Anh (2t, true)
Đỗ Quang Khải (2t, true)
609h50 04/03/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: ...
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Hải Anh (2t, false)
Phạm Tuấn Anh (2t, true)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t, false)
Nguyễn Văn Trường (2t, false)
708h55 01/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: Bộ nhớ trong
808h55 08/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: ...
Nguyễn Xuân Tùng (3t, false)
908h55 15/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: Bộ nhớ ngoài
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
1008h55 22/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: ...
Chu Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Bắc Nam (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, true)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
1108h55 29/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 5: Ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi
Nguyễn Bắc Nam (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Chu Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
1208h55 06/05/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyTiếp ...
Chương 5: ...
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, true)
Nguyễn Quang Phú (3t, true)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Chu Thị Linh (3t, true)

Lịch trình dự kiến