Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Quang Phú2312101002CT270104/01/2005NamTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyCông Nghệ Thông Tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2701Bóng Đá Ngô Quốc Hưng4200
2CT2701Vật Lý Đại Cương 2 Lê Thị Thanh Hương4200
3CT2701Nhập Môn Lập Trình Lương Thanh Nhạn4200
4CT2701Lập Trình Python Đỗ Văn Tuyên4220
5CT2701Toán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân42180
6CT2701Cấu Trúc Máy Tính Đặng Quang Huy4260
7CT2701Giáo Dục Quốc Phòng4200
8CT2701Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Hoa4200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
209h50 15/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Máy tính ...
307h55 16/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Hoaunit one: Having fun ...
407h00 17/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
508h55 17/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
613h55 17/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu học phần C ...
707h00 18/01/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT ONE: HAVING FUN ...
813h55 18/01/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
907h00 19/01/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
1009h50 19/01/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên1.6 Biến, kiểu cơ bản ...Phùng Gia Kiệt (2t, )
Nguyễn Hồng Đức (2t, )
Hoàng Lê Huy (2t, )
Vũ Đình Lâm (2t, )
Nguyễn Xuân Tùng (2t, )
1107h00 22/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t, true)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Phạm Tuấn Anh (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Chí Kiên (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (3t, false)
Trần Đình Toàn (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
1209h50 22/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...
1307h55 23/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT ONE: HAVING FUN ...
1407h00 24/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
1508h55 24/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
1613h55 24/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Phạm Tuấn Anh (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Nguyễn Xuân Lăng (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Chu Thị Linh (3t, )
Phạm Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Bắc Nam (3t, )
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, )
Nguyễn Quang Thái (3t, )
Đỗ Lê Thái Thịnh (3t, )
Nguyễn Văn Trường (3t, )
1707h00 25/01/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 2:MONEY AND HOW ...
1813h55 25/01/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1907h00 26/01/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
2009h50 26/01/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 2 ...
2107h00 29/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
2209h50 29/01/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...
2307h55 30/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 2:MONEY AND HOW ...
2407h00 31/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
2508h55 31/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
2613h55 31/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 2 (t ...Nguyễn Đức Anh (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Nguyễn Chí Kiên (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Nguyễn Xuân Lăng (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Đỗ Lê Thái Thịnh (3t, )
2707h00 01/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 2:MONEY AND HOW ...
2813h55 01/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2907h00 02/02/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
3009h50 02/02/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class & Obj ...Nguyễn Hải Anh (2t, )
Nguyễn Hồng Đức (2t, )
Nguyễn Tuấn Khanh (2t, )
Nguyễn Chí Kiên (2t, )
Phùng Gia Kiệt (2t, )
Vũ Đình Lâm (2t, )
Chu Thị Linh (2t, )
Nguyễn Mai Việt Phương (2t, )
Đỗ Lê Thái Thịnh (2t, )
Trần Đình Toàn (2t, )
Nguyễn Lam Trường (2t, )
Nguyễn Xuân Tùng (2t, )
Trần Hà Quang Vinh (2t, )
3107h00 19/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Xuân Lăng (3t, true)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Lê Mạnh Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, true)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Vũ Đăng Huy (3t, false)
Trần Đức Huy (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, true)
Phạm Thành Hưng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Chí Kiên (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Đỗ Mạnh Hoà (1t, false)
Cao Việt Hoàn (2t, false)
3209h50 19/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...
3307h55 20/02/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 3: FOOD FOR LIFE ...
3407h00 21/02/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
3508h55 21/02/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
3613h55 21/02/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên3.1 Định nghĩa lớp 3. ...Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Nguyễn Bắc Nam (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, )
Trần Hà Quang Vinh (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
3707h00 22/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 3: FOOD FOR LIFE ...
3813h55 22/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3907h00 23/02/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
4009h50 23/02/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class và Ob ...Nguyễn Hải Anh (2t, )
Nguyễn Hồng Đức (2t, )
Trần Đức Huy (2t, )
Phùng Gia Kiệt (2t, )
Vũ Đình Lâm (2t, )
Lương Khôi Nguyên (2t, )
Nguyễn Văn Trường (2t, )
4107h00 26/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t, true)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (1t, true)
4209h50 26/02/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Hải Anh (2t, true)
Đỗ Quang Khải (2t, true)
4307h55 27/02/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 3: FOOD FOR LIFE ...
4407h00 28/02/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
4508h55 28/02/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
4613h55 28/02/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class và Ob ...Nguyễn Hải Anh (3t, )
Phạm Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Chu Thị Linh (3t, )
Trần Hà Quang Vinh (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
4707h00 29/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 4:FAMILY TIES ...
4813h55 29/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4907h00 01/03/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
5009h50 01/03/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Nguyễn Hồng Đức (2t, )
Phùng Gia Kiệt (2t, )
Vũ Đình Lâm (2t, )
5107h00 04/03/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hồng Đức (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Phạm Tuấn Anh (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Bùi Đức Huy (1t, false)
Vũ Đăng Huy (1t, false)
5209h50 04/03/2024C3012CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Hải Anh (2t, false)
Phạm Tuấn Anh (2t, true)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t, false)
Nguyễn Văn Trường (2t, false)
5307h55 05/03/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 4: FAMILY TIES ...
5407h00 06/03/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
5508h55 06/03/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
5613h55 06/03/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Phạm Tuấn Anh (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Lương Khôi Nguyên (3t, )
Trần Hà Quang Vinh (3t, )
Nguyễn Hải Anh (1t, )
5707h00 07/03/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 4: FAMILY TIES T ...
5813h55 07/03/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5907h00 08/03/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
6009h50 08/03/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 4: Vào / ra, n ...Phùng Gia Kiệt (2t, )
Vũ Đình Lâm (2t, )
Chu Thị Linh (2t, )
Lương Khôi Nguyên (2t, )
Nguyễn Quang Phú (2t, )
Nguyễn Mai Việt Phương (2t, )
Nghiêm Khánh Thiện (2t, )
Nguyễn Văn Trường (2t, )
Trần Hà Quang Vinh (2t, )
Nguyễn Hải Anh (2t, )
Nguyễn Hồng Đức (2t, )
Trần Đức Huy (2t, )
Nguyễn Tuấn Khanh (2t, )
6107h00 01/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
6208h55 01/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...
6307h55 02/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 5: IT FEELS LIKE ...
6407h00 03/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
6509h50 03/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
6607h00 04/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 5: IT FEELS LIKE ...
6713h55 04/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6807h00 05/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
6908h55 05/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Nguyễn Hải Anh (3t, )
Trần Đức Huy (3t, )
Nguyễn Tuấn Khanh (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Chu Thị Linh (3t, )
Thân Thành Long (3t, )
Phạm Khánh Ly (3t, )
7007h00 08/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hải Anh (1t, false)
Cao Việt Hoàn (1t, false)
Hoàng Duy Thành (1t, false)
Nguyễn Lam Trường (1t, false)
Đỗ Lê Thái Thịnh (1t, false)
Nguyễn Việt Anh (1t, false)
Đỗ Mạnh Hoà (1t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (1t, false)
Thân Thành Long (2t, false)
Nguyễn Văn Trường (1t, false)
Đỗ Quang Khải (1t, false)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Hoàng Lê Huy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Chu Thị Linh (1t, false)
Phạm Khánh Ly (1t, false)
Nguyễn Xuân Tùng (2t, false)
Trần Hà Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, false)
7108h55 08/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Xuân Tùng (3t, false)
7207h55 09/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 5: IT FEELS LIKE ...
7307h00 10/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
7409h50 10/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
7507h00 11/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 6:BEST FRIENDS ...
7613h55 11/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7707h00 12/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
7808h55 12/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênHoàng Lê Huy (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Nguyễn Bắc Nam (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
7907h00 15/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Bắc Nam (1t, false)
Nguyễn Hải Anh (2t, false)
Đỗ Lê Thái Thịnh (1t, false)
Nguyễn Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Đỗ Mạnh Hoà (1t, false)
Cao Việt Hoàn (2t, false)
Bùi Đức Huy (2t, false)
Trần Đức Huy (1t, false)
Hoàng Lê Huy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Thân Thành Long (1t, false)
Phạm Khánh Ly (2t, false)
Lương Khôi Nguyên (1t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (2t, false)
Nguyễn Quang Phú (1t, false)
Nguyễn Quang Thái (1t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (1t, false)
Nguyễn Xuân Tùng (2t, false)
Trần Hà Quang Vinh (2t, false)
8008h55 15/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Nguyễn Hải Anh (3t, false)
8107h55 16/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 6:BEST FRIENDS ...
8207h00 17/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
8309h50 17/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
8407h00 18/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 6:BEST FRIENDS ...
8513h55 18/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8607h00 19/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
8708h55 19/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênNguyễn Hải Anh (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Trần Đình Toàn (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Nguyễn Văn Trường (3t, )
8807h00 22/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hồng Đức (2t, false)
Cao Việt Hoàn (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Chu Thị Linh (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Nguyễn Bắc Nam (2t, false)
Nguyễn Quang Phú (2t, false)
Đỗ Lê Thái Thịnh (2t, false)
Phạm Khánh Ly (1t, false)
Đỗ Mạnh Hoà (1t, false)
8908h55 22/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Chu Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Bắc Nam (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, true)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
9007h55 23/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 7: THE EASY LIFE ...
9107h00 24/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
9209h50 24/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
9307h00 25/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 7: THE EASY LIFE ...
9413h55 25/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9507h00 26/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
9608h55 26/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênPhạm Tuấn Anh (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Cao Việt Hoàn (3t, )
Hoàng Lê Huy (3t, )
Nguyễn Xuân Lăng (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, )
9707h00 29/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hải Anh (2t, false)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Cao Việt Hoàn (2t, false)
Bùi Đức Huy (2t, false)
Trần Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Nguyễn Xuân Lăng (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Chu Thị Linh (2t, false)
Thân Thành Long (2t, false)
Phạm Khánh Ly (2t, false)
Nguyễn Bắc Nam (2t, false)
Lương Khôi Nguyên (2t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (2t, false)
Nguyễn Quang Phú (2t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (2t, false)
Nguyễn Xuân Tùng (2t, false)
Trần Hà Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, false)
9808h55 29/04/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Bắc Nam (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Chu Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
9907h55 30/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 7: THE EASY LIFE ...
10007h00 01/05/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
10109h50 01/05/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
10207h00 02/05/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 8: SPORTING MOME ...
10313h55 02/05/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
10407h00 03/05/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
10508h55 03/05/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênBảo vệ đồ án môn học ...Đỗ Quang Khải (3t, )
Nguyễn Đức Anh (3t, )
Nguyễn Chí Kiên (3t, )
Phạm Tuấn Anh (3t, )
Nguyễn Hồng Đức (3t, )
Đỗ Mạnh Hoà (3t, )
Hoàng Lê Huy (3t, )
Hoàng Duy Thành (3t, )
Phùng Gia Kiệt (3t, )
Nguyễn Xuân Lăng (3t, )
Vũ Đình Lâm (3t, )
Nguyễn Quang Thái (3t, )
Chu Thị Linh (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
Nguyễn Xuân Tùng (1t, )
10607h00 06/05/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Hồng Đức (2t, false)
Hoàng Lê Huy (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Phùng Gia Kiệt (2t, false)
Vũ Đình Lâm (2t, false)
Chu Thị Linh (2t, false)
Phạm Tuấn Anh (1t, false)
Phạm Thành Hưng (1t, false)
Nguyễn Xuân Lăng (1t, false)
Phạm Khánh Ly (2t, false)
Nguyễn Quang Phú (2t, false)
Nguyễn Xuân Tùng (2t, false)
Lương Khôi Nguyên (1t, false)
Đào Duy Thắng (1t, false)
Nguyễn Văn Trường (1t, false)
Thân Thành Long (1t, false)
10708h55 06/05/2024C3013CT2701
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyTiếp ... Chương 5: .. ...Hoàng Lê Huy (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, true)
Nguyễn Quang Phú (3t, true)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Chu Thị Linh (3t, true)
10807h55 07/05/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 8: SPORTING MOME ...
10907h00 08/05/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
11009h50 08/05/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
11107h00 09/05/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUNIT 8: SPORTING MOME ...
11213h55 09/05/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
11307h00 10/05/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh Nhạn
11408h55 10/05/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
11507h55 11/05/2024B1015CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hải Anh (5t, false)
Nguyễn Hồng Đức (5t, false)
Cao Việt Hoàn (5t, false)
Phạm Thành Hưng (5t, false)
Phùng Gia Kiệt (5t, false)
Vũ Đình Lâm (5t, false)
Chu Thị Linh (5t, false)
Thân Thành Long (5t, false)
Phạm Khánh Ly (5t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (5t, false)
Nguyễn Quang Phú (5t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (5t, false)
Nguyễn Lam Trường (5t, false)
Nguyễn Xuân Tùng (5t, false)
Trần Hà Quang Vinh (5t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (5t, false)