Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Ngô Quốc Hưng03020006Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Bóng Đá24036
2CT2701Bóng Đá42036
3DC26-MT26Bóng Đá18036
4DC2701Bóng Đá25036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 16/01/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
213h55 16/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
313h55 17/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
413h55 18/01/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
507h55 23/01/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
613h55 23/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
713h55 24/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
813h55 25/01/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
907h55 30/01/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1013h55 30/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1113h55 31/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1213h55 01/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1307h55 20/02/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1413h55 20/02/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1513h55 21/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1613h55 22/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1707h55 27/02/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1813h55 27/02/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1913h55 28/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2013h55 29/02/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2107h55 05/03/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2213h55 05/03/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2313h55 06/03/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2413h55 07/03/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2507h55 02/04/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2613h55 02/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2713h55 03/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2813h55 04/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2907h55 09/04/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3013h55 09/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3113h55 10/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3213h55 11/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3307h55 16/04/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3413h55 16/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3513h55 17/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3613h55 18/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3707h55 23/04/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3813h55 23/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3913h55 24/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4013h55 25/04/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4107h55 30/04/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4213h55 30/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4313h55 01/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4413h55 02/05/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4507h55 07/05/2024SANBONG3CT2601
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4613h55 07/05/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4713h55 08/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
4813h55 09/05/2024SANBONG3CT2701
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận