Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hoàng Hải Vân1971025005Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2701Toán Cao Cấp 3421725
2DC2701Toán Cao Cấp 3251025

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
209h50 15/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
Đã hoàn thành
307h00 22/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Phạm Tuấn Anh (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Nguyễn Chí Kiên (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Trần Đình Toàn (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
409h50 22/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Đã hoàn thành
507h00 29/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
609h50 29/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
707h00 19/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Xuân Lăng (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Lê Mạnh Quỳnh (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Vũ Đăng Huy (3t)
Trần Đức Huy (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Phạm Thành Hưng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Chí Kiên (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
Cao Việt Hoàn (2t)
Đã hoàn thành
809h50 19/02/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
Đã hoàn thành
907h00 26/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (1t)
Đã hoàn thành
1009h50 26/02/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
Vũ Minh Anh (1t)
Nguyễn Nam Phong (1t)
Bùi Đức Thiệu (1t)
Đã hoàn thành
1107h00 04/03/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hồng Đức (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Phạm Tuấn Anh (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Nguyễn Văn Trường (3t)
Bùi Đức Huy (1t)
Vũ Đăng Huy (1t)
Đã hoàn thành
1209h50 04/03/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 01/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1408h55 01/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1507h00 08/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Hải Anh (1t)
Cao Việt Hoàn (1t)
Hoàng Duy Thành (1t)
Nguyễn Lam Trường (1t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (1t)
Nguyễn Việt Anh (1t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (1t)
Thân Thành Long (2t)
Nguyễn Văn Trường (1t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Hoàng Lê Huy (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (1t)
Phạm Khánh Ly (1t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 08/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Minh Anh (3t)
Phạm Thành Đạt (1t)
Phạm Qúy Đức (3t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (1t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Bùi Đức Thiệu (3t)
Cao Hữu Tường (1t)
Được chấp nhận
1707h00 15/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1808h55 15/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1907h00 22/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2008h55 22/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2107h00 29/04/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2208h55 29/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2307h00 06/05/2024C3012CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2408h55 06/05/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận