Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Văn Tuyên1971008012Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CLập Trình Mã Nguồn Mở251245
2CT2701Lập Trình Python42048
3DC2701Tin Học Đại Cương 2271536
4NA25Phân Tích Diễn Ngôn3100
5DL2701Tin Học Đại Cương 226030
6NA2701CTin Học Đại Cương 231033

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...Nguyễn Thị Phượng (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Đã hoàn thành
207h00 16/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Đã hoàn thành
307h00 17/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Tăng Tự Nguyên (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Được chấp nhận
413h55 17/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu học phần C ...Được chấp nhận
507h00 18/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Được chấp nhận
609h50 18/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to DA ...Đã hoàn thành
709h50 19/01/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên1.6 Biến, kiểu cơ bản ...Phùng Gia Kiệt (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Hoàng Lê Huy (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Được chấp nhận
807h55 22/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần ...Bùi Tuấn Anh (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Vũ Khắc Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
907h00 23/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Phạm Thành Đạt (3t)
Nguyễn Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Nhật Anh (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 24/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Bùi Ngọc Anh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (1t)
Được chấp nhận
1113h55 24/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Phạm Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Nguyễn Xuân Lăng (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Chu Thị Linh (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Bắc Nam (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Quang Thái (3t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (3t)
Nguyễn Văn Trường (3t)
Được chấp nhận
1207h00 25/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Được chấp nhận
1309h50 25/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liênu1_What is discourse ...Được chấp nhận
1409h50 26/01/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 2 ...Được chấp nhận
1507h55 29/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ...Trần Duy An (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
1607h00 30/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Thành Đạt (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 31/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Nguyễn Hữu Chiến (2t)
Trần Văn Dũng (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Được chấp nhận
1813h55 31/01/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 2 (t ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Nguyễn Chí Kiên (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Nguyễn Xuân Lăng (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (3t)
Được chấp nhận
1907h00 01/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Khởi Vỹ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Công Minh (3t)
Vũ Thị Thanh Nhi (3t)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Được chấp nhận
2009h50 01/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Được chấp nhận
2109h50 02/02/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class & Obj ...Nguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Chí Kiên (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (2t)
Trần Đình Toàn (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
Được chấp nhận
2207h55 19/02/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ ...Đã hoàn thành
2307h00 20/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Vũ Hồng Mỹ (3t)
Bùi Đức Thiệu (3t)
Cao Hữu Tường (3t)
Đã hoàn thành
2407h00 21/02/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Hữu Chiến (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thái Nhật (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Đỗ Xuân Thắng (2t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t)
Được chấp nhận
2513h55 21/02/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên3.1 Định nghĩa lớp 3. ...Nguyễn Hồng Đức (3t)
Nguyễn Bắc Nam (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Được chấp nhận
2607h00 22/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
2709h50 22/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (1t)
Nguyễn Văn Cường (1t)
Được chấp nhận
2809h50 23/02/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class và Ob ...Nguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Trần Đức Huy (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Lương Khôi Nguyên (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
Được chấp nhận
2907h55 26/02/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.9 Hướng dẫn sử dụn ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Trần Công Duy (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Được chấp nhận
3007h00 27/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Vũ Minh Anh (1t)
Phạm Thành Đạt (1t)
Đoàn Minh Đức (1t)
Phạm Qúy Đức (3t)
Nguyễn Trọng Hiếu (1t)
Bùi Trung Kiên (1t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Bùi Đức Thiệu (1t)
Cao Hữu Tường (1t)
Phạm Văn Khang (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 28/02/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Lê Minh Thu (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Bùi Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Hữu Chiến (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (1t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Trần Thị Thanh Nhàn (1t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Được chấp nhận
3213h55 28/02/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành Class và Ob ...Nguyễn Hải Anh (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Chu Thị Linh (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Được chấp nhận
3307h00 29/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Trần Công Minh (1t)
Vũ Thị Thanh Nhi (1t)
Lê Thu Phương (1t)
Trần Anh Thư (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (1t)
Trần Thị Kiều Trinh (1t)
Nguyễn Thị Hồng Vân (1t)
Ngô Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Được chấp nhận
3409h50 29/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...Được chấp nhận
3509h50 01/03/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Nguyễn Hồng Đức (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Được chấp nhận
3607h55 04/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.12 Hướng dẫn viết l ...Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Phạm Vũ Huy (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Được chấp nhận
3707h00 05/03/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Vũ Minh Anh (2t)
Phạm Văn Thành (3t)
Phạm Qúy Đức (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Cao Hữu Tường (1t)
Nguyễn Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t)
Lưu Công Minh (3t)
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t)
Bùi Đức Thiệu (3t)
Được chấp nhận
3807h00 06/03/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Ngọc Hưng (2t)
Tăng Tự Nguyên (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Đoàn Phú Quý (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Vũ Quang Tuấn (2t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Được chấp nhận
3913h55 06/03/2024B1033CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Phạm Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Hải Anh (1t)
Được chấp nhận
4007h00 07/03/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Trần Công Minh (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Nguyễn Đức Trí (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Được chấp nhận
4109h50 07/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...Được chấp nhận
4209h50 08/03/2024C3012CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 4: Vào / ra, n ...Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (2t)
Lương Khôi Nguyên (2t)
Nguyễn Quang Phú (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Nghiêm Khánh Thiện (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Trần Đức Huy (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Được chấp nhận
4307h55 11/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênChương 3 - Giới thiệu ...Trần Công Duy (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Được chấp nhận
4409h50 12/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Đã hoàn thành
4507h55 15/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Phan Đức Duy (1t)
Trịnh Đình Tuấn (1t)
Nguyễn Thu Yến (1t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t)
Đã hoàn thành
4607h55 18/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên3.2 Các câu lệnh dùng ...Hoàng Đình Hiệp (3t)
Nguyễn Đại Minh (3t)
Trần Duy An (1t)
Nguyễn Hải Bình (1t)
Phạm Văn Cao (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Lưu Đức Đạt (1t)
Được chấp nhận
4709h50 19/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Nguyễn Thị Diễm (1t)
Nguyễn Gia Long (1t)
Phạm Thị Ngát (1t)
Đã hoàn thành
4807h55 22/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Được chấp nhận
4907h55 25/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênThực hành kết nối với ...Cù Văn Tú (3t)
Được chấp nhận
5009h50 26/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU6_Discourse Markers ...Được chấp nhận
5107h55 29/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU7_The application of ...Được chấp nhận
5207h55 01/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐánh giá kiểm tra lần ...Nguyễn Hải Bình (1t)
Được chấp nhận
5307h00 02/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu Powerpoint ...Được chấp nhận
5407h00 03/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Hữu Chiến (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Được chấp nhận
5507h00 04/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Trần Công Minh (3t)
Được chấp nhận
5608h55 05/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênNguyễn Hải Anh (3t)
Trần Đức Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Chu Thị Linh (3t)
Thân Thành Long (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Được chấp nhận
5707h55 08/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênThực hành Git và Verc ...Trần Duy An (1t)
Đoàn Quốc Anh (1t)
Nguyễn Hải Bình (1t)
Hoàng Hữu Cường (1t)
Trần Công Duy (1t)
Lưu Đức Đạt (1t)
Phạm Vũ Huy (1t)
Đoàn Duy Linh (1t)
Vũ Thị Minh Thư (1t)
Nguyễn Đức Tùng (1t)
Được chấp nhận
5807h00 09/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênCác thao tác trên Pow ...Phạm Qúy Đức (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Được chấp nhận
5907h00 10/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Mẫn Đức Hoàng (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Phạm Hương Thảo (3t)
Được chấp nhận
6007h00 11/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Được chấp nhận
6108h55 12/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênHoàng Lê Huy (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Nguyễn Bắc Nam (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Được chấp nhận
6207h55 15/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6307h00 16/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6407h00 17/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6507h00 18/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6608h55 19/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6707h55 22/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6807h00 23/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
6907h00 24/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7007h00 25/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7108h55 26/04/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7207h55 29/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7307h00 30/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7407h00 01/05/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7507h00 02/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7608h55 03/05/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7707h55 06/05/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7807h00 07/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
7907h00 08/05/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
8007h00 09/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận
8108h55 10/05/2024C3013CT2701
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐược chấp nhận