Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thu Phương2312700038NA2701C23/06/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh - Trung

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2701CTổng Hợp Tiếng Trung 1 Đinh Thị Thanh Bình2400
2NA2701CNghe Tiếng Anh 2 Phạm Thị Thúy2400
3NA2701CĐọc Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị HuyềnA2400
4NA2701CNói Tiếng Anh 2 Phạm Thị Thúy2400
5NA2701CTin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên3113
6NA2701CViết Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Thu Hương2407
7NA2701CCơ Sở Văn Hóa Việt Nam2400
8NA2701CGiáo Dục Quốc Phòng2400
9NA2701CChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2400
10NA27Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng4800
11NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương4809

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
213h55 16/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...
307h00 17/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: Listening ski ...Trần Công Minh (2t, )
Trần Anh Thư (2t, )
Phạm Khởi Vỹ (2t, )
408h55 17/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: 1.YOUR FAVORI ...Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
507h00 18/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
613h55 18/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
707h00 19/01/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...
809h50 19/01/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 1. Amazing Anima ...
907h00 23/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
1013h55 23/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Trần Anh Thư (3t, false)
1107h00 24/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Dating ...Trần Công Minh (2t, )
Trần Anh Thư (2t, )
1208h55 24/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Your FAVORITE ...Trần Công Minh (2t, )
Trần Anh Thư (2t, )
1307h00 25/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
1413h55 25/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1507h00 26/01/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Developing id ...Trần Công Minh (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
1609h50 26/01/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 2: Travel and Ad ...Phạm Khởi Vỹ (1t, )
Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
1707h00 30/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
1813h55 30/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Lê Thị Thu Nguyệt (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
1907h00 31/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Family events ...Trần Công Minh (2t, )
Trần Anh Thư (2t, )
2008h55 31/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: YOUR FAVORITE ...Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
2107h00 01/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Khởi Vỹ (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (1t, )
Trần Công Minh (3t, )
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
2213h55 01/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2307h00 02/02/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Công Minh (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
2409h50 02/02/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 3: The Power of ...Trần Anh Thư (1t, )
Trần Công Minh (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
2507h00 20/02/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
2613h55 20/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Trịnh Huyền Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
2707h00 21/02/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: School subjec ...Trần Công Minh (2t, )
Trần Anh Thư (2t, )
2808h55 21/02/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: Your FAVORITE ...Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
2907h00 22/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên
3013h55 22/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3107h00 23/02/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: The topic sen ...Trần Công Minh (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
3209h50 23/02/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 4: Into Space A. ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
3307h00 27/02/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
3413h55 27/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Nguyễn Hà Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
3507h00 28/02/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyMid term test ...
3608h55 28/02/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Your FUTURE P ...
3707h00 29/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Phương Thảo (1t, )
Trần Công Minh (1t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (1t, )
Lê Thu Phương (1t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Trần Thị Kiều Trinh (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Vân (1t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
3813h55 29/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3907h00 01/03/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Supporting an ...Trần Công Minh (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
4009h50 01/03/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 5: City Life A. ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
4107h00 05/03/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
4213h55 05/03/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa tin ...Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Trần Thị Kiều Trinh (3t, false)
4307h00 06/03/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Geography ...
4408h55 06/03/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 6: YOUR NEIGHBOR ...
4507h00 07/03/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, )
Nguyễn Đức Trí (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
4613h55 07/03/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4707h00 08/03/2024C1043NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngTest 1 Unit 6: Defini ...Trần Công Minh (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
4809h50 08/03/2024C1042NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 6: Small Worlds ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
4907h00 02/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
5013h55 02/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3. Văn hóa tâm linh ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Quang Anh (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
5107h00 03/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 6: Housing ...
5209h50 03/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 7: Your ideal ci ...
5307h00 04/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Trần Công Minh (3t, )
5413h55 04/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5507h00 05/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương Unit 7: Process Anal ...Trần Công Minh (2t, false)
Trần Anh Thư (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
5608h55 05/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnATest 1 Unit 7: When D ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
5707h00 09/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
5813h55 09/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5907h00 10/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 7 :Buying and se ...
6009h50 10/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 8: WHAT ARE FAMI ...
6107h00 11/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...
6213h55 11/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6307h00 12/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Descriptive p ...Trần Công Minh (2t, false)
Trần Anh Thư (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
6408h55 12/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnA Unit 8: Stories and ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
6507h00 16/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
6613h55 16/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.2. Tín ngưỡng ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Ngân Hà (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
6707h00 17/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 8: Job preferenc ...
6809h50 17/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 9: DESCRIBE A RA ...
6907h00 18/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...
7013h55 18/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7107h00 19/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Opinion parag ...Trần Công Minh (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
7208h55 19/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 9: Unusual Jobs ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
7307h00 23/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
7413h55 23/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.3. Tôn giáo - Phậ ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Vũ Thị Thanh Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
7507h00 24/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 9: Office work ...
7609h50 24/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 10: DESCRIBE A P ...
7707h00 25/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Vũ Nguyễn Nhật Linh (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (3t, )
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, )
Đồng Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Lê Thu Thủy (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, )
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Phạm Văn Tuyền (3t, )
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, )
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
7813h55 25/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7907h00 26/04/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9 (cont): Opinio ...Trần Công Minh (2t, false)
Trần Anh Thư (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
8008h55 26/04/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 10: Uncovering t ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
8107h00 30/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
8213h55 30/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
8307h00 01/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị Thúy
8409h50 01/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị Thúy
8507h00 02/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...
8613h55 02/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8707h00 03/05/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Narrative pa ...Trần Công Minh (2t, false)
Vũ Thị Thanh Nhi (2t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (2t, false)
Trần Anh Thư (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
8808h55 03/05/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 11: Legends of t ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
8907h00 07/05/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
9013h55 07/05/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương- Các tôn giáo khác ( ...Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
9107h00 08/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 10: Ordering wor ...
9209h50 08/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...
9307h00 09/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
9413h55 09/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9507h00 10/05/2024C1042NA2701C
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraphs i ...Trần Công Minh (2t, false)
Trần Anh Thư (2t, false)
Trần Thị Kiều Trinh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, false)
Phạm Khởi Vỹ (2t, false)
9608h55 10/05/2024C1043NA2701C
Đọc Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị HuyềnAUnit 12: Vanished! A. ...Trần Công Minh (1t, )
Trần Anh Thư (1t, )
Phạm Khởi Vỹ (1t, )
9707h00 15/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...
9809h50 15/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...
9907h00 16/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...Trần Công Minh (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Lê Thu Thủy (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, )
Trần Thị Kiều Trinh (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
Nguyễn Lam Trường (1t, )