Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Thị Ánh Tuyết2312400011QT270209/05/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyQuản Trị Kinh Doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2702Điền Kinh Nguyễn Thị Nhung4300
2QT2702Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Phương Thu4300
3QT2702Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4300
4QT2702Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4300
5QT2702Thống Kê Kinh Doanh Nguyễn Thị Tình4350
6QT2702Giáo Dục Quốc Phòng4300
7QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4350
8NA2701CTin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên3132

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
207h00 16/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 ...
309h50 16/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
407h00 17/01/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
508h55 17/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
607h00 18/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
713h55 18/01/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Nền kinh tế 1.2. ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (1t, )
Trần Viết Giang (3t, false)
Đỗ Hoàng Huy (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
807h00 19/01/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1-continued + Un ...
913h00 19/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Vũ Thị Kim Liên (1t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (1t, false)
Trần Gia Lộc (1t, false)
Bùi Quang Thiện (1t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (3t, false)
Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
1015h50 19/01/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Nguyễn Thị Hằng (2t, true)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Đỗ Hoàng Huy (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, true)
Trương Đức Hưng (2t, true)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (2t, false)
Đỗ Hoàng Thành (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, true)
Đào Trọng Thiện (2t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Lam Trường (2t, false)
1107h55 22/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
1207h00 23/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2-continued ...
1309h50 23/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Minh Công (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Đào Trọng Thiện (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
1407h00 24/01/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1508h55 24/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, true)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, true)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t, false)
Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
1607h00 25/01/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
1713h55 25/01/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
1807h00 26/01/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
1913h00 26/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Lê Hương Nhung (1t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Trần Gia Lộc (1t, false)
Bùi Quang Thiện (1t, false)
Nguyễn Công Minh (1t, false)
2015h50 26/01/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 4 tiếp) 4.2. Đ ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Hằng (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, true)
Trương Đức Hưng (2t, true)
Trần Quang Hùng (2t, true)
Đỗ Thị Kim Liên (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Lê Hương Nhung (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, true)
2107h55 29/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
2207h00 30/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2309h50 30/01/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Vũ Văn Chính (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hùng (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
2407h00 31/01/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2508h55 31/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5 (tiếp) Chươn ...Nguyễn Thành Đạt (3t, true)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Thành Đông (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, true)
Trương Đức Hưng (3t, true)
Trần Quang Hùng (3t, true)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, true)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, true)
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, false)
2607h00 01/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Khởi Vỹ (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (1t, )
Trần Công Minh (3t, )
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
2713h55 01/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
2807h00 02/02/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2913h00 02/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 1 C ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Lê Thị Mỹ Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, false)
3015h50 02/02/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Đỗ Thị Kim Liên (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, true)
Nguyễn Công Minh (2t, true)
Lê Hương Nhung (2t, true)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t, false)
Đào Trọng Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Thu Thủy (2t, true)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Văn Chính (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Hằng (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, true)
Trương Đức Hưng (2t, true)
Trần Quang Hùng (2t, true)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, true)
3107h55 19/02/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
3207h00 20/02/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
3309h50 20/02/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
3407h00 21/02/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3508h55 21/02/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
3607h00 22/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên
3713h55 22/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Phan Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
3807h00 23/02/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
3913h00 23/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.1. Khái niệm, bản c ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
4015h50 23/02/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Trần Quang Hoàn (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Văn Chính (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, true)
Nguyễn Thành Đông (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, true)
Trần Quang Hùng (2t, true)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, true)
Lê Hương Nhung (2t, true)
Đào Trọng Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, true)
Vũ Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
4107h55 26/02/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
4207h00 27/02/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
4309h50 27/02/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Đào Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Thị Kim Liên (2t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Phương (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
4407h00 28/02/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4508h55 28/02/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Vũ Trường Huy (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, true)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, true)
Lê Hương Nhung (3t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
4607h00 29/02/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Phương Thảo (1t, )
Trần Công Minh (1t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (1t, )
Lê Thu Phương (1t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Trần Thị Kiều Trinh (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Vân (1t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
4713h55 29/02/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
4807h00 01/03/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
4913h00 01/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Lưu Phương Hà (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Lê Thu Thủy (1t, false)
5015h50 01/03/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Lưu Phương Hà (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Hằng (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, true)
Trần Quang Hùng (2t, true)
Vũ Thị Kim Liên (2t, true)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Lê Hương Nhung (2t, true)
Bùi Quang Thiện (2t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, true)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Lam Trường (2t, false)
5107h55 04/03/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
5207h00 05/03/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
5309h50 05/03/2024B1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hùng (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
5407h00 06/03/2024D1012QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5508h55 06/03/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, true)
5607h00 07/03/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, )
Nguyễn Đức Trí (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
5713h55 07/03/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
5807h00 08/03/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
5913h00 08/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
6015h50 08/03/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Vũ Văn Chính (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Hằng (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, false)
Trương Đức Hưng (2t, false)
Trần Quang Hùng (2t, false)
Vũ Thị Kim Liên (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Công Minh (2t, false)
Lê Hương Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Phương (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, false)
Đào Trọng Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Đỗ Hoàng Thành (2t, false)
Đỗ Hoàng Huy (2t, false)
Vũ Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Lê Thu Thủy (2t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (2t, false)
6107h55 01/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
6207h00 02/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
6313h55 02/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.4. Quản lý và sử dụ ...Bùi Quang Thiện (1t, false)
Vũ Thị Quỳnh Trang (1t, false)
Nguyễn Thị Phương (1t, false)
Trần Quang Hoàn (1t, false)
Phạm Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, true)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Đào Thị Thùy Linh (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, true)
Vũ Văn Chính (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (1t, false)
Nguyễn Thành Đông (1t, false)
6407h00 03/04/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6507h00 04/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Trần Công Minh (3t, )
6613h55 04/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Ngô Thành Lộc (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
6707h00 05/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
6813h00 05/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tập ...Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Đào Trọng Thiện (2t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
6914h55 05/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, true)
7007h55 08/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
7107h00 09/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
7213h55 09/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Đánh giá 1 ...Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, true)
Phan Tiến Dũng (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, true)
Ngô Anh Thư (3t, false)
7307h00 10/04/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7407h00 11/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...
7513h55 11/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
7607h00 12/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
7713h00 12/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường ...Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Đỗ Hoàng Huy (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Đỗ Hoàng Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
7814h55 12/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Phan Tiến Dũng (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Đỗ Hoàng Huy (1t, false)
Đỗ Hoàng Thành (1t, false)
Trần Gia Lộc (1t, )
7907h00 13/04/2024B1013QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8007h55 15/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
8107h00 16/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8209h50 16/04/2024B1031QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8313h55 16/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
8407h00 17/04/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8507h00 18/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...
8613h55 18/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8707h00 19/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8813h00 19/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga5.2. Một số tổ chức T ...Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Trương Đức Hưng (2t, false)
Vũ Thị Kim Liên (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Lê Hương Nhung (2t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Thu Thủy (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, true)
Trần Thị Ánh Tuyết (2t, false)
8914h55 19/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, true)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, true)
Trần Quang Hoàn (3t, true)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, true)
Vũ Thị Kim Liên (3t, true)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, true)
Đinh Thị Phương Oanh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, true)
Ngô Anh Thư (3t, true)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
9007h00 20/04/2024C1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9107h55 22/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
9207h00 23/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9309h50 23/04/2024B1031QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9413h55 23/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
9507h00 24/04/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9607h00 25/04/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Vũ Nguyễn Nhật Linh (3t, )
Trần Công Minh (3t, )
Vũ Thị Thanh Nhi (3t, )
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, )
Đồng Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Lê Thu Thủy (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Trần Anh Thư (3t, )
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, )
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Phạm Văn Tuyền (3t, )
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, )
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
9713h55 25/04/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
9807h00 26/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9909h50 26/04/2024C1031QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
10009h50 26/04/2024C1032QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
10113h00 26/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ( ...Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, false)
Trương Đức Hưng (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Công Minh (1t, false)
Trần Gia Lộc (1t, false)
10214h55 26/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, true)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
10307h55 29/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
10407h00 30/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
10513h55 30/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...
10607h00 01/05/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10707h00 02/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...
10813h00 02/05/2024B1031QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Trần Viết Giang (1t, false)
Phạm Thị Thu Hà (1t, false)
Nguyễn Ánh Dương (1t, false)
Nguyễn Thị Hằng (1t, false)
Ngô Thành Lộc (1t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (1t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (1t, false)
10913h55 02/05/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ôn tập: Phân tích hà ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
11007h00 03/05/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11113h00 03/05/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Ngathảo luân chương 6 ...Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
11214h55 03/05/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11 (tiếp) 11.1 ...Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
11307h55 06/05/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
11407h00 07/05/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11513h55 07/05/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
11607h00 08/05/2024D1013QT2702
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11707h00 09/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
11813h55 09/05/2024B1033QT2702
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...
11907h00 10/05/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
12013h00 10/05/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Đỗ Hoàng Huy (2t, false)
Trương Đức Hưng (2t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương (2t, false)
Đỗ Hoàng Thành (2t, false)
Bùi Quang Thiện (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
12114h55 10/05/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị Tình
12207h00 16/05/2024D2023NA2701C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...Trần Công Minh (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Lê Thu Thủy (3t, )
Ngô Anh Thư (3t, )
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, )
Trần Thị Kiều Trinh (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Phạm Khởi Vỹ (3t, )
Nguyễn Lam Trường (1t, )