Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga04830vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312400066QT2702
43.75%
56.25%
210000
2Phạm Ngọc Anh2312400001QT2702
6.25%
93.75%
30000
3Vũ Văn Chính2312400061QT2702
14.58%
85.42%
70000
4Nguyễn Minh Công2312400076QT2702
18.75%
81.25%
90000
5Trịnh Anh Cường2312400050QT2702
0%
100.0%
0000
6Phan Tiến Dũng2312400006QT2702
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Ánh Dương2312101037QT2702
68.75%
31.25%
330000
8Nguyễn Thành Đạt2312400081QT2702
12.5%
87.5%
60000
9Nguyễn Thành Đông2312400054QT2702
2.08%
97.92%
10000
10Trần Viết Giang2312400060QT2702
62.5%
37.5%
300000
11Lưu Phương Hà2312700003QT2702
6.25%
93.75%
30000
12Phạm Thị Thu Hà2312400062QT2702
62.5%
37.5%
300000
13Lê Thị Mỹ Hạnh2312400067QT2702
6.25%
93.75%
30000
14Đỗ Thị Hằng2312400046QT2702
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Thị Hằng2312400042QT2702
18.75%
81.25%
90000
16Trần Quang Hoàn2312400074QT2702
22.92%
77.08%
110000
17Đỗ Hoàng Huy2312400063QT2702
10.42%
89.58%
50000
18Phạm Vũ Trường Huy2312400049QT2702
43.75%
56.25%
210000
19Trương Đức Hưng2312400070QT2702
29.17%
70.83%
140000
20Trần Quang Hùng2312400069QT2702
31.25%
68.75%
150000
21Đỗ Thị Kim Liên2312400004QT2702
14.58%
85.42%
70000
22Vũ Thị Kim Liên2312400084QT2702
18.75%
81.25%
90000
23Đào Thị Thùy Linh2312400053QT2702
6.25%
93.75%
30000
24Trần Gia Lộc2312400080QT2702
37.5%
62.5%
180000
25Ngô Thành Lộc2312400045QT2702
62.5%
37.5%
300000
26Bùi Duy Mạnh2312400068QT2702
68.75%
31.25%
330000
27Vũ Đức Mạnh2312400087QT2702
22.92%
77.08%
110000
28Nguyễn Công Minh2312400071QT2702
14.58%
85.42%
70000
29Lê Hương Nhung2312400051QT2702
37.5%
62.5%
180000
30Bùi Thị Tuyết Nhung2312400059QT2702
12.5%
87.5%
60000
31Đinh Thị Phương Oanh2312400082QT2702
10.42%
89.58%
50000
32Nguyễn Thị Phương2312400065QT2702
6.25%
93.75%
30000
33Đỗ Hoàng Thành2312400064QT2702
10.42%
89.58%
50000
34Bùi Quang Thiện2312400041QT2702
18.75%
81.25%
90000
35Đào Trọng Thiện2312400048QT2702
25.0%
75.0%
120000
36Nguyễn Thị Thuỳ2312400047QT2702
68.75%
31.25%
330000
37Lê Thu Thủy2312400043QT2702
18.75%
81.25%
90000
38Ngô Anh Thư2312400058QT2702
35.42%
64.58%
170000
39Vũ Thị Quỳnh Trang2312400056QT2702
2.08%
97.92%
10000
40Lê Trịnh Huyền Trang2312400052QT2702
56.25%
43.75%
270000
41Nguyễn Lam Trường2312400005QT2702
12.5%
87.5%
60000
42Phạm Anh Tuấn2312400086QT2702
0.0%
100.0%
00000
43Trần Thị Ánh Tuyết2312400011QT2702
10.42%
89.58%
50000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 19/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học
Chương 1: Đại cương về tiền tệ và tài chính
1.1. Lí luận chung về tiền tệ.
Vũ Thị Kim Liên (1t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (1t, false)
Trần Gia Lộc (1t, false)
Bùi Quang Thiện (1t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (3t, false)
Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
213h00 26/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về tiền tệ.
1.2. Tài chính và hệ thống tài chính
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Lê Hương Nhung (1t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Trần Gia Lộc (1t, false)
Bùi Quang Thiện (1t, false)
Nguyễn Công Minh (1t, false)
313h00 02/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 1
Chương 2 : Ngân sách nhà nước
2.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Lê Thị Mỹ Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, false)
413h00 23/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
2.2. Thu ngân sách nhà nước
2.3. Chi NSNN. 2.4. Cân đối NSNN – BChi NSNN.
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Vũ Văn Chính (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Trần Quang Hoàn (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
513h00 01/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống NSNN2.6. Chu trình quản lí NSNN.
Thảo luân chương 2
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Lưu Phương Hà (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Lê Thu Thủy (1t, false)
613h00 08/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính doanh nghiệp (TCDN)
3.1. Khái niệm doanh nghiệp (DN) - Các hình thái DN.
3.2. Bản chất và vai trò của TCDN.
3.3. Nguồn vốn của DN
3.4. Quản lý và sử dụng vốn của DN- Tài sản của DN.
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, false)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Trần Quang Hùng (3t, false)
Vũ Thị Kim Liên (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Bùi Quang Thiện (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Thu Thủy (3t, false)
Ngô Anh Thư (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trương Đức Hưng (3t, false)
713h55 02/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.4. Quản lý và sử dụng vốn của DN- Tài sản của DN.
Bài tập
3.5. Chi phí và giá thành của DN 3.6. TN và LN của DN.

Bùi Quang Thiện (1t, false)
Vũ Thị Quỳnh Trang (1t, false)
Nguyễn Thị Phương (1t, false)
Trần Quang Hoàn (1t, false)
Phạm Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (3t, false)
Đỗ Thị Kim Liên (3t, true)
Trần Gia Lộc (3t, false)
Đào Thị Thùy Linh (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Hương Nhung (3t, false)
Đào Trọng Thiện (3t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t, true)
Vũ Văn Chính (1t, false)
Nguyễn Đức Anh (1t, false)
Nguyễn Thành Đông (1t, false)
813h00 05/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tậpNguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Phạm Vũ Trường Huy (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Đào Trọng Thiện (2t, true)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
913h00 12/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường tài chính
4.1. Khái niệm và cơ cấu của TTTC.
4.2. Chức năng, vai trò của TTTC.
4.3. Thị trường tiền tệ
Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Đỗ Hoàng Huy (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Đỗ Hoàng Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
1013h55 16/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng khoán 4.5. TTTC ở Việt Nam
Thảo luận
Chương 5: Các tổ chức TCTG
5.1. Khái niệm, chức năng, vai trò các tổ chức TCTG

Nguyễn Minh Công (3t, true)
Nguyễn Ánh Dương (3t, false)
Trần Viết Giang (3t, false)
Phạm Thị Thu Hà (3t, false)
Ngô Thành Lộc (3t, false)
Bùi Duy Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t, false)
1113h00 19/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga5.2. Một số tổ chức TCTG chủ yếu trong nền KT thị trường
5.3. Tín dụng và lãi suất tín dụng
Nguyễn Đức Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Công (2t, true)
Nguyễn Ánh Dương (2t, false)
Trần Viết Giang (2t, false)
Phạm Thị Thu Hà (2t, false)
Trần Quang Hoàn (2t, false)
Trương Đức Hưng (2t, false)
Vũ Thị Kim Liên (2t, false)
Ngô Thành Lộc (2t, false)
Bùi Duy Mạnh (2t, false)
Lê Hương Nhung (2t, false)
Đinh Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t, false)
Lê Thu Thủy (2t, false)
Ngô Anh Thư (2t, false)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, true)
Trần Thị Ánh Tuyết (2t, false)

Lịch trình dự kiến