Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Nhật Anh2312102024DC270116/03/2005NamTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Công Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2701Bóng Đá Ngô Quốc Hưng2500
2DC2701Vật Lý Đại Cương 2 Lê Thị Thanh Hương2500
3DC2701Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Nguyễn Văn Dương2500
4DC2701Tin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên2760
5DC2701Anh Văn Cơ Sở 22500
6DC2701Phương Pháp Học Đh Và Nckh2500
7DC2701Giáo Dục Quốc Phòng2500
8DC26-27Phương Pháp Học Đh Và Nckh Nguyễn Đại An3900
9DC27-DL27Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Mai Anh3906
10DC2701Toán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân2530

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngGiới thiệu học phần C ...
209h50 15/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
Bùi Đức Thiệu (2t, false)
307h00 16/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...
413h55 16/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
507h00 17/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
608h55 17/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
707h00 18/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Having Fun ...
807h00 19/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Nguyễn Nam Phong (2t, false)
Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
908h55 19/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Having Fun (c ...
1007h00 22/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Nguyễn Trọng Hiếu (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
1109h50 22/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
1207h00 23/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Phạm Thành Đạt (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
1313h55 23/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1407h00 24/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
1508h55 24/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
1607h00 25/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Money and How ...
1707h00 26/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Vũ Minh Anh (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
1808h55 26/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Money and How ...
1907h00 29/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 2. Mạch từ ...Vũ Minh Anh (3t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Bùi Đức Thiệu (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
2009h50 29/01/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
2107h00 30/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
2213h55 30/01/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2307h00 31/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
2408h55 31/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
2507h00 01/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Food for Life ...
2607h00 02/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Cao Hữu Tường (2t, false)
2708h55 02/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Food for Life ...
2807h00 19/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch điện v ...Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Minh Anh (3t, false)
2909h50 19/02/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
Bùi Đức Thiệu (2t, false)
Cao Hữu Tường (2t, false)
3007h00 20/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
Cao Hữu Tường (3t, )
3113h55 20/02/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3207h00 21/02/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
3308h55 21/02/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
3407h00 22/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Family Ties ...
3507h00 23/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra ĐG1 ...Vũ Minh Anh (2t, false)
Phạm Qúy Đức (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
3608h55 23/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Family Ties ( ...
3707h00 26/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 4. Tính toán m ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Cao Hữu Tường (3t, false)
3809h50 26/02/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
Cao Hữu Tường (2t, false)
Vũ Minh Anh (1t, false)
Nguyễn Nam Phong (1t, false)
Bùi Đức Thiệu (1t, false)
3907h00 27/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Vũ Minh Anh (1t, )
Phạm Thành Đạt (1t, )
Đoàn Minh Đức (1t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (1t, )
Bùi Trung Kiên (1t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (1t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
4013h55 27/02/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4107h00 28/02/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
4208h55 28/02/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
4307h00 29/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: It Feels Like ...
4407h00 01/03/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương
4508h55 01/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: It Feels Like ...
4607h00 04/03/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
4709h50 04/03/2024B2012DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
4807h00 05/03/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Vũ Minh Anh (2t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, )
Lưu Công Minh (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
4913h55 05/03/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5007h00 06/03/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
5108h55 06/03/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
5207h00 07/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhAchievement Test 1 Un ...
5307h00 08/03/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.4. Công suất mạch đ ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Cao Hữu Tường (2t, false)
Phạm Trọng Việt (2t, false)
5408h55 08/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Best Friends ...
5507h00 01/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
5608h55 01/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
5707h00 02/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...
5813h55 02/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5907h00 03/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
6009h50 03/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
6107h00 04/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Best Friends ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
6207h55 05/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: The Easy Life ...Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
6307h55 06/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 5. Mạch điện c ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
6407h00 08/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 6. Mạc ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
6508h55 08/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Vũ Minh Anh (3t, false)
Phạm Thành Đạt (1t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (1t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Bùi Đức Thiệu (3t, false)
Cao Hữu Tường (1t, false)
6607h00 09/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
6713h55 09/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6807h00 10/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
6909h50 10/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
7007h00 11/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Sporting Mome ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
7107h55 12/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Sporting Mome ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
7207h55 13/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương6.2. Tính toán mạch đ ...Phạm Thành Đạt (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
7313h00 13/04/2024B1033DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: The Wonder of ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
7407h00 15/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
7508h55 15/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (1t, false)
Phạm Thành Đạt (1t, false)
Phạm Trọng Việt (2t, false)
Bùi Đức Thiệu (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
7607h00 16/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Nguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Minh Anh (2t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Huy Ninh (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
7713h55 16/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7807h00 17/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
7909h50 17/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
8007h00 18/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
8107h55 19/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: The Wonder of ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
8207h55 20/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 7. Quá trình q ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
8307h00 22/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.5. QTQĐ trong các m ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
8408h55 22/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Vũ Đức Huy (1t, false)
8507h00 23/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...
8613h55 23/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8707h00 24/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
8809h50 24/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
8907h00 25/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Around Town ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
9007h55 26/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Around Town ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
9107h55 27/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 8. Giả ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
9207h00 29/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
9308h55 29/04/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (3t, false)
Nguyễn Nhật Anh (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
Đoàn Minh Đức (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, false)
Phạm Văn Khang (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Bùi Đức Thiệu (3t, false)
Phạm Trọng Việt (3t, false)
9407h00 30/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
9513h55 30/04/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9607h00 01/05/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
9709h50 01/05/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
9807h00 02/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Future Bodie ...
9907h55 03/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Future Bodie ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
10007h55 04/05/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 8. Giải mạch p ...Nguyễn Trọng Hiếu (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
10107h00 06/05/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
Hoàng Văn Phú (2t, false)
10208h55 06/05/2024B2013DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Bùi Đức Thiệu (1t, false)
10307h00 07/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
10413h55 07/05/2024SANBONG3DC2701
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
10507h00 08/05/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh Hương
10609h50 08/05/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại An
10707h00 09/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: Travelers' T ...
10809h50 09/05/2024B1021DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision ...
10907h55 10/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
11007h55 11/05/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
11114h55 11/05/2024B1015DC2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
11207h00 13/05/2024B2014DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành Tổng hợp ĐG ...Phạm Qúy Đức (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
11307h00 14/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )