Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Văn Dương1971018002Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại221236
2DC2501Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính221230
3DC2601Điện Tử Công Suất14248
4DC2701Cơ Sở Kỹ Thuật Điện252658

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
208h55 16/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngMở đầu Chương 1. MỘT ...Đã hoàn thành
307h00 17/01/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngMở đầu Chương 1. Các ...Đã hoàn thành
408h55 17/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngMở đầu Chương 1. Tổng ...Đã hoàn thành
507h00 18/01/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.2. Thyristor 1.3. T ...Được chấp nhận
607h00 19/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Nguyễn Nam Phong (2t)
Phạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Đã hoàn thành
707h00 22/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Nguyễn Trọng Hiếu (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Phạm Thành Đạt (3t)
Đã hoàn thành
808h55 23/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.1. Điều khiển phi t ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
907h00 24/01/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.6. Mạch điều khiển ...Được chấp nhận
1008h55 24/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 1. Tổng quan v ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 25/01/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.2. Chỉnh lưu 1 pha ...Được chấp nhận
1207h00 26/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 29/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 2. Mạch từ ...Vũ Minh Anh (3t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Bùi Đức Thiệu (3t)
Phạm Thành Đạt (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 30/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.2. Điều khiển tối ư ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 31/01/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...Được chấp nhận
1608h55 31/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 2. Giao diện s ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 01/02/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh lư ...Được chấp nhận
1807h00 02/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Nguyễn Thành Đạt (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
Đã hoàn thành
1907h00 19/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch điện v ...Vũ Hồng Mỹ (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Phạm Qúy Đức (3t)
Vũ Minh Anh (3t)
Đã hoàn thành
2008h55 20/02/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.3. Điều khiển bền v ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
2107h00 21/02/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...Được chấp nhận
2208h55 21/02/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Nguyễn Trung Thành (2t)
Tô Thanh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2307h00 22/02/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Được chấp nhận
2407h00 23/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra ĐG1 ...Vũ Minh Anh (2t)
Phạm Qúy Đức (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 26/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 4. Tính toán m ...Phạm Qúy Đức (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Cao Hữu Tường (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 27/02/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.2. Ước lượng tham s ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 28/02/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...Được chấp nhận
2808h55 28/02/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương2.2. Cổng LPT Bài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Vũ Khánh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2907h00 29/02/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 3. Băm ...Được chấp nhận
3007h00 01/03/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngĐược chấp nhận
3107h00 04/03/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Phạm Qúy Đức (3t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Đã hoàn thành
3208h55 05/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.2. Ước lượng tham s ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 06/03/2024B1022DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.2. Băm áp song song ...Được chấp nhận
3408h55 06/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương2.3. Rãnh cắm mở rộng ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 07/03/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...Được chấp nhận
3607h00 08/03/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
3708h55 12/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.3. Hệ thích nghi mô ...Được chấp nhận
3808h55 13/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngKiểm tra đánh giá 1 ...Được chấp nhận
3908h55 19/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.4. Hệ tự chỉnh định ...Được chấp nhận
4008h55 20/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Được chấp nhận
4108h55 26/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra đánh ...Được chấp nhận
4208h55 27/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 3. Giao diện n ...Được chấp nhận
4307h00 01/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
4407h55 02/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngChương 3. ĐIỀU KHIỂN ...Được chấp nhận
4507h55 03/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Được chấp nhận
4607h00 04/04/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...Được chấp nhận
4707h55 06/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
4807h00 08/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
4907h55 09/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương3.2. Cấu trúc, phân l ...Được chấp nhận
5007h55 10/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương3.2. Bus ghép nối đa ...Được chấp nhận
5107h00 11/04/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 5. Biến tần 5. ...Được chấp nhận
5207h55 13/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
5307h00 15/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
5407h55 16/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương3.3. Các bộ điều khiể ...Được chấp nhận
5507h55 17/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Được chấp nhận
5607h00 18/04/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...Được chấp nhận
5707h55 20/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
5807h00 22/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
5907h55 23/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra đánh ...Được chấp nhận
6007h55 24/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương3.3. Giao tiếp qua mạ ...Được chấp nhận
6107h00 25/04/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Được chấp nhận
6207h55 27/04/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
6307h00 29/04/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
6407h55 30/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngĐược chấp nhận
6507h55 01/05/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Được chấp nhận
6607h00 02/05/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Bảo vệ thiế ...Được chấp nhận
6707h55 04/05/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
6807h00 06/05/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận
6907h55 07/05/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngĐược chấp nhận
7007h55 08/05/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài kiểm tra đánh giá ...Được chấp nhận
7107h00 09/05/2024B1023DC2601
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngĐược chấp nhận
7207h55 11/05/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...Được chấp nhận