Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lê Thị Thanh Hương2223000308Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2701Vật Lý Đại Cương 242030
2DC2701Vật Lý Đại Cương 225030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
208h55 17/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
307h00 24/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
408h55 24/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
507h00 31/01/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
608h55 31/01/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
707h00 21/02/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
808h55 21/02/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
907h00 28/02/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1008h55 28/02/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1107h00 06/03/2024B2012DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1208h55 06/03/2024C3013CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1307h00 03/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1409h50 03/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1507h00 10/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1609h50 10/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1707h00 17/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1809h50 17/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1907h00 24/04/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
2009h50 24/04/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
2107h00 01/05/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
2209h50 01/05/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
2307h00 08/05/2024B2013DC2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
2409h50 08/05/2024C3012CT2701
Vật Lý Đại Cương 2
Lê Thị Thanh HươngĐược chấp nhận